Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update leermiddelengids informatievaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
17 juni 2021
De leermiddelengids is een handige gids voor bibliotheekmedewerkers die samenwerken met het primair en voortgezet onderwijs en/of mbo binnen de Bibliotheek op school. Deze online gids helpt bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. De po-versie heeft weer een update gehad, en ook de website is aangepast. Het nieuwe instructiefilmpje laat zien hoe de leermiddelengids ingezet kan worden.
Inhoudsblokken

 

De leermiddelengids voor het primair onderwijs (po) is aangevuld met 14 nieuwe leermiddelen, waaronder Brainy, Webweters, Bomberbot, Wikikids, twee leerlijnen van Facta en Framing in het nieuws van Nieuws in de Klas. 23 leermiddelen, die al in de leermiddelengids vermeld stonden, zijn voorzien van nieuwe informatie. 

Leermiddelengids

Uitkomsten gebruikersonderzoek leermiddelengids

Eind vorig jaar hebben we de doelgroep een aantal vragen gesteld over de leermiddelengids. 56% van de respondenten bleek de leermiddelengids te kennen. Van de respondenten die de gids niet kenden, gaf 90% aan dat de gids een handige en bruikbare tool kan zijn om scholen te informeren over de mogelijkheden.

We hebben ook gevraagd hoe de leermiddelengids verbeterd kan worden. De voorkeur bleek uit te gaan naar de online versie van de gids boven de pdf. Men is tevreden over de inhoudelijke items, maar wil wel graag betrokken zijn bij de updates, zodat de gids aansluit bij de doelen in het werk.

De leermiddelengids is een gids voor leermiddelen informatievaardigheden. Op de vraag of de gids uitgebreid moet worden met mediawijsheid, computational thinking en ICT-vaardigheden, werd positief gereageerd. De stakeholders willen graag betrokken worden bij het integreren van de verschillende vaardigheden in één gids.

Verder gaf 37% van de gebruikers aan dat de leermiddelengids niet up-to-date is en dat de gebruiksvriendelijkheid van de online gids beter kan. Er werden suggesties gedaan om de filter aan te vullen met ‘gratis’ en de gids aan te vullen met reviewmogelijkheden.

Nieuw in de online leermiddelengids

Een aantal suggesties zijn inmiddels ter harte genomen:

  • De leermiddelengids wordt vanaf nu niet meer als pdf aangeboden, maar online via de website
  • Er is een printknop toegevoegd waarmee het aanbod uitgeprint kan worden
  • De po- en de vo-versie zullen om het jaar een update krijgen
  • De filterweergave is aangevuld met de filter 'kosten', waarbij gekozen kan worden voor ‘gratis’ of ‘betaald’

Instructiefilmpje

Er is nu ook een instructiefilmpje beschikbaar. Hierin wordt uitgelegd hoe je de leermiddelengids gebruikt en wanneer je deze kunt inzetten. Het instructiefilmpje is te vinden in de Bibliotheek Campus.

Meedenken?

Wil je meedenken over de doorontwikkeling van de leermiddelengids informatievaardigheden en betrokken zijn bij de updates? Stuur dan een e-mail naar andrea.berkelder@kb.nl.