Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update Mediaopvoeding voor jeugd

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 februari 2019
Op 5 februari jl. was het Safer Internet Day. Op deze dag werd wereldwijd aandacht besteed aan veilig en verantwoord internetgebruik door kinderen. Om aan te sluiten bij dit initiatief volgen hier een aantal nieuwtjes over mediaopvoeding per leeftijdscategorie.
Inhoudsblokken
Afbeelding
Safer Internet Day

0-6 jaar

Tijdens de Media Ukkiedagen in 2018 werd het pilotrapport Digistart, wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding 0-6 jaar (pdf) gepresenteerd.

De in het rapport beschreven resultaten en ervaringen zijn een leidraad voor de doorontwikkeling van mediawijsheid en mediaopvoeding voor de doelgroep 0-6 jaar op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

2-4 jaar

Tijdens de Media Ukkiedagen (29 maart t/m 5 april 2019) wordt een update van de brochure Spelend Leren gelanceerd. In deze vernieuwde brochure wordt uitgelegd hoe in de kinderopvang verantwoord gebruik kan worden gemaakt van digitale media.

6-12 jaar

Als vervolg op de pilot Digistart 0-6 jaar ontwikkelt het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van de KB in samenwerking met Sardes een training rondom mediaopvoeding voor 6- tot 12-jarigen.

12-17 jaar

In het kader van de Safer Internet Day is in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mening van Nederlandse jongeren en hun ouders ten aanzien van hun mobiele en internetgebruik. Bekijk hier de highlights van het onderzoek (pdf).