Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update Netwerkagenda basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 november 2021
De 'on boarding'-sessies vinden nu plaats, waarmee de koersgroepen van start zijn met de maatschappelijke opgaven en stelseluitdagingen in de Netwerkagenda. Binnen de opgaven en stelseluitdagingen worden fieldlabs gestart om innovaties uit te proberen. In voorbereiding is een fieldlab om een cursusplatform basisvaardigheden en duurzame arbeidsmarktparticipatie voor cursisten te starten.
Inhoudsblokken

In september en oktober kwamen per maatschappelijke opgave en stelsel­uitdaging de koers­groepen samen. Zij maakten kennis met elkaar en de betrokkenen in de netwerk­organisatie.

Binnen de koers­groep Leven Lang Ontwikkelen wordt binnen­kort het idee van een cursus­platform besproken, zoals ook geformuleerd staat in de Netwerk­agenda 2021.

beeldmotto netwerkagenda

Hiermee wordt voldaan aan de wens van bibliotheken om één eenvoudige toegang te realiseren waarmee cursisten bij ál het cursusaanbod op het gebied van basisvaardigheden en duurzame arbeidsmarktparticipatie kunnen. Deelnemers kunnen dan steeds met dezelfde gegevens inloggen en de manier van aanbieden is uniform, ongeacht van welke aanbieder zij een cursus willen volgen. Dit werkt drempelverlagend voor een doelgroep die toch al moeite heeft met inlogfunctionaliteiten. Het draagt daarmee bij tot een hoger bereik, één van de doelstellingen binnen de opgave Leven Lang Ontwikkelen.