Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Veilige wifi in de bibliotheek: Biebroam en Publicroam

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 september 2020
Bezoekers mogen in een openbare bibliotheek rekenen op een veilige, gastvrije wifi-omgeving. Daarover zijn de KB, BiSC en Cubiss het eens. Om dit mogelijk te maken zijn er twee nieuwe diensten ontstaan in het voorbije jaar: Biebroam van BisC en Cubiss, waarbij ook basisgegevens kunnen worden verzameld en Publicroam, een initiatief waar de KB bij betrokken is.
Inhoudsblokken

BiSC & Cubiss: Biebroam

Vanuit hun wettelijke innovatietaak ondersteunen BiSC en Cubiss openbare bibliotheekorganisaties bij het vergroten van het publieksbereik. Daarom hebben deze provinciale service-organisaties in de voorbije jaren de mogelijkheden van publieksgericht ondernemen verkend. Het datagedreven werken testen ze daarbij in pilots. Uiteraard is de AVG -privacy wetgeving hierbij het juridisch kader. Er staan nog vragen open, maar dit is al duidelijk:

  • Door de overdaad aan informatie die burgers moeten verwerken, is het van belang om verschillende publieksgroepen gerichter te benaderen, personalisatie wordt een noodzaak;
  • Om te kunnen personaliseren in de dienstverlening moeten bibliotheken hun leden en hun deelnemers aan activiteiten eerst beter leren kennen, om er vervolgens een langetermijnrelatie mee op te kunnen bouwen. Slim segmenteren van publieksgroepen is een succesvoorwaarde voor een groeiend publieksbereik;
  • Een eerste stap bij het datagedreven werken is het verzamelen van basisgegevens om het publiek te kunnen identificeren (denk aan: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail).  

Tegen deze achtergrond hebben BiSC en Cubiss – voor eigen rekening en risico – de Biebroam-dienst ontwikkeld. Met Biebroam wordt een veilige verbinding gemaakt. Tevens biedt Biebroam de mogelijkheid om de genoemde basisgegevens van bezoekers te verzamelen. Op den duur kunnen bibliotheken vervolgens aanvullende diensten aanbieden aan bezoekers. BiSC en Cubiss beschouwen deze basisgegevens als data die de bibliotheek nodig heeft voor een moderne taakuitoefening.

De KB en Publicroam

De KB onderkent ook het belang dat juist bij openbare bibliotheken gebruikers mogen rekenen op een gratis, veilige en gastvrije wifi-omgeving. Het SIDN fonds zet zich in voor een sterk internet voor iedereen en ondersteunt Publicroam, dat elke bezoeker veilig en makkelijk toegang biedt tot wifi-gastnetwerken. Publicroam richt zich op alle publiek gefinancierde instellingen en is daarom een goede oplossing voor multifunctionele accommodaties waar de bibliotheek een onderdeel van is. De KB is partner van het ‘Public Spaces’ initiatief en geeft mede daarom steun aan de Publicroam-dienst.

Biebroam versus publicroam

Zowel biebroam als publicroam levert dus een veilige verbinding voor de gebruiker. Bij publicroam worden echter geen basisgegevens van de gebruiker verzameld; er wordt eenmalig een mobiel telefoonnummer gevraagd bij het registreren voor de gastwifi.

Uitwerking integrale klantbenadering

De komende tijd wordt in het netwerk onder meer gesproken over een integrale klantbenadering, zoals ook in de evaluatie van de Wsob wordt bepleit.