Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Verkenning domein Gezondheid

Nieuwsbericht
8 juni 2021
Het thema Gezondheid wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen de informatiefunctie van de bibliotheek. We zagen al voorbeelden van donorregistratie, de Coronamelder app en hulp bij coronavaccinatie. Maar er speelt veel meer. In een brainstorm is nagedacht over de inrichting van dit domein in het programma Bibliotheek en basisvaardigheden. Van de zomer volgt een plan van aanpak. Voor nu kunnen bibliotheken aan de slag met DigiVitaler rond digitale zorg.
Inhoudsblokken

Mensen vanuit diverse organisaties dachten mee in deze klankbordgroep Gezondheid: bibliotheken, POI's, Stichting Digisterker en de KB. Zij brainstormden over de vraag hoe we het thema Gezondheid en gezondheidsvaardigheden steviger kunnen neerzetten in de sector en met welke partners.

Vrouw krijgt uitleg van arts

Doel is om mensen vaardiger te maken op het gebied van taal en digitale vaardigheden in relatie tot gezondheid. En hen hulp en informatie rond dit thema te bieden.

Deze zomer komt er een plan van aanpak. Op Bnetwerk en in de nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden lees je hier meer over in het najaar.

DigiVitaler

Een van de programma's die jouw bibliotheek kan inzetten, is het nieuwe lesprogramma lesprogramma DigVitaler van Stichting Digisterker.

In dit programma oefenen mensen met digitale zorg en hoe zij hun gezondheidszaken via internet kunnen regelen. Zoals videobellen, zelf informatie op internet opzoeken, online een afspraak maken of medische gegevens inzien via een patiëntenportaal. Je kunt nu al aan de slag met DigiVitaler. Digisterker heeft in april en mei al haar contactpersonen in bibliotheken geïnformeerd over de wijze van aanmelding. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met piet.boekhoudt@digisterker.nl.

De toolkit DigiVitaler is beschikbaar via de portal Landelijke huisstijl. Je vindt er een aanpasbare flyer, poster, narrowcasting, social media-banners en voorbeeldteksten. De toolkit wordt later aangevuld met filmpjes voor consumenten en een brochure voor intermediairs.

Afbeelding
Afbeelding
Regel zelf je gezondheidsvaardigheden via internet, voorkant flyer