Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vernieuwde pagina's Gezinsaanpak

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 april 2022
Op Bnetwerk is een deel gewijd aan de Gezinsaanpak. Hier vind je informatie over onder meer beleid, bouwstenen en context, praktische documenten, programma's en pilot, en inspirerende voorbeelden van andere bibliotheken. De informatie helpt je om in jouw bibliotheek de dienstverlening op dit terrein te versterken.
Inhoudsblokken
Gezin aan tafel met tablet en laptop

Hoewel sommige pagina's nog in opbouw zijn, is er al veel te vinden. Zo houden we je op de hoogte van het programma Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders, waaraan veel bibliotheken deelnemen. Dit programma wordt op 27 juni afgesloten met het eindcongres Oud(er) gedaan, jong geleerd. De opbrengsten van [periode] staan dan centraal en komen beschikbaar voor alle bibliotheken.

Ook het programma Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid heeft er een plek. Dit draait om een samenhangende lokale aanpak, met als doel meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen. Binnen deze aanpak ligt de regierol bij gemeenten. Ook is er een belangrijke verbindende rol weggelegd voor bibliotheken. Dit programma loopt tot 2024.

Verder lees je over het project Samenwerken met ouders in de kinderopvang. De ideeën van ouders, voorscholen en bibliotheek over (het belang van) school liggen nogal uit elkaar. Daarom is onderzocht waar ouders en bibliotheek elkaar kunnen vinden. Met als doel de kinderen optimaal te ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling. Het project heeft waardevolle instrumenten, activiteiten en artikelen opgeleverd. Die zijn ook voor jouw bibliotheek beschikbaar.

Bouwstenen

De Gezinsaanpak omvat 6 bouwstenen, waarvan er 5 zijn uitgewerkt:

Bronnen, tools en voorbeelden

Op de tab Consulenten verzamelden we relevante beleidsmatige en praktische documenten. Hiermee kun je de activiteiten rond de Gezinsaanpak in jouw bibliotheken uitbreiden en versterken. Voorbeelden van collega-bibliotheken bieden verdere inspiratie.

Kortom: bekijk de pagina's en gebruik de informatie. Opmerkingen of suggesties voor aanvulling zijn welkom. Mail ze naar Karin Ottenhoff.