Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vertrek Maaike Toonen

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 maart 2022
Na 6 jaar verlaat Maaike Toonen de KB. Iedereen die in het bibliotheeknetwerk iets doet rond basisvaardigheden voor volwassenen, kent haar waarschijnlijk, al is het maar van naam. Als programmamanager van het programma Bibliotheek en basisvaardigheden heeft zij zich de afgelopen jaren met tomeloze energie ingezet voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Inhoudsblokken
Maaike Toonen, portretfoto

Nadat de bouwstenen van het programma door de bibliotheken gelegd waren via de uitrol van de digiTaalhuizen, kwam Maaike landelijk in beeld met de samenwerking met de Belastingdienst in 2016. De KB faciliteert samen met partners de bibliotheken om mensen te helpen bij hun belastingaangifte en andere vragen rond belastingen.
In 2019 volgde het programma Digitale inclusie, waarbij meer uitvoeringsorganisaties van de overheid konden rekenen op de inzet van bibliotheken, SPN en KB om mensen te helpen. Zowel met cursussen om zelfredzamer te worden, als met Informatiepunten Digitale Overheid waar mensen hulp kunnen krijgen. Dat er nu al 446 IDO's zijn én het programma is verlengd, is voor een flink deel te danken aan Maaikes daadkracht en vasthoudendheid.
Ook op andere domeinen, zoals Werk & Inkomen, Gezondheid en Sociaal-juridische hulp heeft Maaike, met overheid en partners binnen en buiten de bibliotheekbranche, veel bereikt. Dit sluit naadloos aan op het domein Taal waar bibliotheken van oudsher al sterke partners zijn.

Per 1 april verlaat Maaike de KB en zien wij een collega vertrekken die steeds nieuwe wegen en partners zag en benaderde, geen blad voor de mond neemt en altijd collegiaal is.
Na die datum maakt Maaike de overstap naar het ministerie van SZW, als senior beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie.

Vervanging en opvolging

Maaikes werkzaamheden worden tijdelijk overgenomen door haar team (Lisenka Akse, Stephanie Verhagen, Karin Ottenhoff en Tirza de Fockert), aangevuld met ondersteuning van Mark Deckers van Rijnbrink, Anton Dierdorp en Mariël Voogel. De KB heeft zo tijd om een goede opvolger te vinden.

Wij danken Maaike voor al haar werk en enthousiasme in de afgelopen jaren en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.