Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Voorleesvideo’s voor meertalige gezinnen online

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 juli 2022
Vanaf vandaag zijn op Jeugdbibliotheek.nl voorleesvideo’s in het Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch, Pools en Turks te vinden. Het doel van deze video’s is om het lees- en voorleesplezier in meertalige gezinnen te stimuleren. Daarnaast krijgen de kinderen in deze gezinnen op deze manier extra taalaanbod in hun thuistaal. Dat helpt hen ook bij het leren van hun schooltaal, het Nederlands.
Inhoudsblokken

Inhoud van de video’s

In de video’s wordt een prentenboek in een van de beschikbare talen voorgelezen, waarbij de prenten worden getoond en klassieke muziek klinkt. Daarnaast zijn er informatieve filmpjes beschikbaar waarin de voorlezers vertellen over de kracht van de thuistaal en de rijkdom van meertaligheid. De voorleesfilmpjes zijn geproduceerd door De Voorleeshoek.

Meertaligheid als verrijking

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn opgegroeid met een andere taal naast het Nederlands. Vaak wordt gedacht dat in deze gezinnen de thuistaal het goed leren van het Nederlands in de weg staat, maar dat is niet het geval: het goed ontwikkelen van de thuistaal kan juist helpen bij het leren van de schooltaal. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er voldoende en rijk taalaanbod is. Voorlezen is een van de effectiefste manieren om de taalontwikkeling van kinderen te vergroten.

Thuis en in de bibliotheek

De voorleesvideo’s zijn voor iedereen met een bibliotheeklidmaatschap te zien via Jeugdbibliotheek.nl. Een lidmaatschap is gratis voor alle kinderen onder de 18 jaar. Ook zijn de video’s te bekijken in de openbare bibliotheek. Daarnaast doen 11 bibliotheken mee aan een pilot waarin de voorleesfilmpjes gericht worden toegepast in verschillende leesbevorderingsprogramma’s en -activiteiten, zoals BoekStart en de VoorleesExpress. De bibliotheken kunnen de voorleesfilmpjes inzetten in combinatie met de fysieke prentenboeken. Op basis van de ervaringen in de pilot worden landelijke leesbevorderingsprogramma’s verder doorontwikkeld.

Leesbevordering in meertalige gezinnen

De filmpjes zijn ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Leesbevordering in meertalige gezinnen’, waarin 5 leesbevorderingsorganisaties gezamenlijk optrekken. Voor dit project hebben Rijnbrink, De Voorleeshoek, Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN), de KB en Stichting Lezen de handen ineen geslagen met openbare bibliotheken, om zo bij te dragen aan een geletterde samenleving. Het project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert.