Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Voortgang één bibliotheekaccount

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 oktober 2020
Het is een lang gekoesterde wens van de openbare bibliotheken en de KB om het inloggen voor klanten bij bibliotheekdiensten makkelijker te maken. Uit het onderzoek dat we in maart zijn gestart is gebleken dat dit de beste oplossing is: het creëren van één unieke identiteit als basis voor authenticatie.
Inhoudsblokken

Oplossingsrichting

Die unieke identiteit wordt geregistreerd bij een zogenaamde centrale identity provider. Met deze identiteit, kunnen bibliotheekgebruikers bij elke aangesloten bibliotheekdienst inloggen. Of het nu om een lokale dienst gaat of een landelijke (digitale) dienst, gratis of niet.De KB heeft onderzocht welke impact het heeft als zij de rol van centrale identity provider binnen het openbare bibliotheeknetwerk op zich neemt en komt tot een positieve afweging.

jonge vrouw achter pc

Vervolgstappen

De KB gaat samen met een aantal bibliotheken, POI’s en leveranciers verder onderzoeken wat de impact voor het netwerk is. Ook kijkt ze hoe groot het draagvlak hiervoor is.

We gaan dit in eerste instantie bij een beperkte groep onderzoeken, zoals de VOB-commissie digitaal en de provinciale directieoverleggen. Daarna volgt er een bredere consultatie onder een grotere groep bibliotheken en POI’s.

We houden jullie op de hoogte.