Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vragen aan IDO over STAP-budget

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 maart 2022
Via STAP kunnen volwassenen jaarlijks 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Zo wil de overheid mensen helpen om zich te blijven ontwikkelen in hun werk. De regeling is ingegaan op 1 maart. Mogelijk krijg je hierover vragen in het IDO.
Inhoudsblokken
Voorkant flyer STAP

Met het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Op hoewerktnederland.nl/stap vind je informatie over beschikbare opleidingen. Ook kunnen mensen zich hier oriënteren op ontwikkel­mogelijkheden.

Hulp bij STAP-aanvraag

In 2022 zijn er 5 tijdvakken (elke 2 maanden) waarop mensen kunnen STAP-budget kunnen aanvragen. Vanaf volgend jaar worden dat er 6 per jaar. Deelnemers kunnen 1 keer per jaar aanspraak maken op maximaal 1.000 euro.

Mensen die hulp willen bij de aanvraag, kunnen bellen met professionele ondersteuners of langsgaan bij fysieke locaties in UWV-kantoren of regionale leerwerkloketten.

Toolkit

Het is goed mogelijk dat je in het IDO vragen krijgt over de STAP-aanvraag. Weet dan dat er een toolkit is. Die bevat basis-communicatiemiddelen van de publiekscampagne die je kunt inzetten. Denk aan materialen als content voor de website, logo’s, video’s, visuals, social posts, posters en flyer. Bij deze toolkit hoort een handleiding met richtlijnen voor gebruik.
Zie ook de video Hoe vraag ik STAP-budget aan.

Ontwikkeladviezen

Naast financiële ondersteuning worden ook gratis ontwikkeladviezen aangeboden om praktisch geschoolden te ondersteunen bij hun ontwikkeldoel. Deze worden in het tweede kwartaal van 2022 opengesteld.

Oude situatie

Tot 1 januari 2022 waren scholingskosten aftrekbaar bij de aangifte voor inkomstenbelasting. Dit was voor veel mensen lastig. Ook konden mensen met een laag inkomen deze regeling niet of beperkt gebruiken. Juist praktisch geschoolden, ouderen en mensen met een laag inkomen, maakten daardoor geen gebruik van deze aftrek. STAP maakt scholingssubsidie toegankelijker.