Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Week van de Mediawijsheid - Samen sociaal online

Nieuwsbericht
Vergelijken
5 november 2021
Van 5 t/m 12 november vindt de Week van de Mediawijsheid plaats met als thema ‘Samen sociaal online’. Partijen uit het netwerk organiseren in deze week zo’n 200 activiteiten om het thema en mediawijsheid onder de aandacht te brengen. Bibliotheken dragen daar ook altijd hun steentje aan bij. Daarnaast publiceerde Netwerk Mediawijsheid de resultaten van het onderzoek ‘Samen sociaal online’ en startte het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bewustwordingscampagne over privacyschending.
Inhoudsblokken

Veel activiteiten rondom #WvdM

Bibliotheken organiseren mediacolleges, exposities en webinars. Zo kunnen zij bijvoorbeeld landelijk twee webinars inzetten gericht aan ouders van kinderen op de basisschool (door Denise Bontje van Mediasmarties.nl) en ouders met jongeren in het voortgezet onderwijs (Jacqueline Kleijer van Bureau van Jeugd & Media). Lees hier meer over de landelijke webinars voor bibliotheken.

Week van de Mediawijsheid 2021

Op 4 november startte de elfde editie van MediaMasters, een unieke serious game over de kansen en gevaren van digitale media, speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. 130.000 leerlingen strijden een week lang om de titel ‘Meest mediawijze klas van Nederland’.

Onderzoek ‘Samen sociaal online’

In opdracht van Netwerk Mediawijsheid voerde onderzoeksbureau NoTies speciaal voor deze Week van de Mediawijsheid een onderzoek uit naar ‘Samen sociaal online’.

Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de Nederlanders van mening is dat betere omgangsvormen op sociale media nodig zijn. Tweederde van de mensen in Nederland vindt sociale media op dit moment onvoldoende sociaal. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat platformen vaker en sneller moeten ingrijpen bij extreme content. Het vaakst hebben Nederlanders te maken gehad met complotdenken en de verspreiding van mis- en desinformatie. Download het onderzoeksrapport hier.

Pamflet roept op tot actie

In het kader van de Week van de Mediawijsheid nam minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een pamflet met de belangrijkste onderzoeksresultaten en actiepunten in ontvangst. In dit pamflet doet Netwerk Mediawijsheid een dringend appèl op platformen en overheid om de roep om betere omgangsvormen serieus te nemen, te luisteren naar wat er onder de bevolking speelt en waar nodig actie te ondernemen. Als kernpartner van Netwerk Mediawijsheid onderschrijft de KB dit pamflet. Netwerk Mediawijsheid zegt toe het gesprek over online omgangsvormen op gang te brengen en te faciliteren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid draagt bij aan de doelstelling van het pamflet door in de Week van de Mediawijsheid met een bewustwordingscampagne over privacyschending te starten. In de campagne staat privacy tussen burgers onderling en privacy tussen burgers en bedrijven centraal. Lees het pamflet.