Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Welk systeem? Systemen voor taalcoaching en impactmeting

Nieuwsbericht
15 april 2021
Welke systemen zijn er om deelnemers aan taalcoachingstrajecten te kunnen registreren en monitoren? Welke selectiecriteria kun je als coördinator hanteren? Met welke kosten moet rekening houden? In 'Welk systeem? Systemen voor taalcoaching en impactmeting' vind je een overzicht van landelijk beschikbare systemen en een handige vergelijkingstabel.
Inhoudsblokken

Bibliotheken profileren zich steeds meer rond non-formele educatie. Zij bieden steeds meer aanbod, op meerdere domeinen. Er zijn diverse instrumenten om het non-formele aanbod verder te professionaliseren, het maatschappelijk effect in kaart te brengen en/of deelnemers te monitoren. Maar welk systeem kies je nu?

.

Om bibliotheken hierbij te helpen, hebben wij met onze partners Het Begint met Taal en Maurice de Greef dit document gemaakt. Het biedt een inventarisatie van landelijk beschikbare instrumenten die je kunt inzetten om cursisten te monitoren, registreren en koppelen op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden en inburgering.

Doel is dat bibliotheken met hiermee welbewust een passend systeem kunnen kiezen.

Bekijk het document Welk systeem? Systemen voor taalcoaching en impactmeting.