Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Whitepaper over IDO’s buiten de bibliotheek gepubliceerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 september 2022
Nederland kent inmiddels een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Die bevinden zich meestal in de bibliotheek, maar steeds vaker ook daarbuiten. Om die trend te analyseren, is een whitepaper opgesteld, waarin samenwerkingspartners en lokale bibliotheken met een extern IDO aan het woord komen.
Inhoudsblokken

Informatiepunt bij BiblioPlus.

Achtergrond van het whitepaper

Sinds de start in 2019 zijn door het hele land bijna 600 IDO’s opgericht. Inmiddels zijn zo’n 47 duizend burgers geholpen met de dienstverlening van de IDO’s. Tegelijkertijd realiseren we ons meer en meer dat degenen die die hulp bij digitale overheidszaken het hardst nodig hebben misschien juist niet bij de bibliotheek te vinden zijn. Daarom wordt ook gekeken naar andere locaties dicht in de buurt van mensen die de hulp goed kunnen gebruiken: in buurthuizen en wijkcentra, maar ook in supermarkten, winkels en restaurants. De doelgroepen zijn uiteenlopend: van jong tot oud, van beperkt zelfredzamen tot medewerkers van organisaties.

Conclusies over externe IDO’s

Tussen deze locaties bestaan veel overeenkomsten. Zo worden vaak IDO’s buiten de eigen bibliotheekvestigingen opgericht wanneer het werkgebied te uitgespreid is om alle burgers te bedienen. Verder blijkt bij het opstarten van zo’n extern informatiepunt het contact met lokale middenveld uiterst belangrijk. Deze organisaties vervullen een belangrijke functie wanneer de vragen dieper gaan. De rondgang maakt ook duidelijk dat van deze bibliotheken veel te leren valt in hun gerichtheid op de doelgroep en hun zoektocht naar hoe deze het best te bereiken. Hun verhalen vragen om nader onderzoek, om te ontdekken welke van deze aanpakken het best werken en hoe deze zo kunnen worden doorontwikkeld dat alle bibliotheken in Nederland – en hun bezoekers – daar de meeste profijt van hebben, rekening houdend met de lokale verschillen.

De ZB BUZZ in Zeeland.

Toekomstplannen

De dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven is continu in ontwikkeling. Op termijn streeft de overheid naar één loket waar burgers door een kundige en bevoegde medewerker kunnen worden geholpen met hun digitale vragen, ook die waarvoor inloggen met een DigiD nodig is.

Bekijk het whitepaper

Lees het whitepaper Zijn waar ­­de doelgroep is. Informatiepunten Digitale Overheid buiten de bibliotheek hier. Het whitepaper is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Informatiepunten Digitale Overheid zijn een initiatief van de deelnemende publieke dienstverleners van de Manifestgroep, in samenwerking met de KB.