Onderzoek

De afdeling Onderzoek van de KB voert onderzoek uit naar trends en ontwikkelingen in de bibliotheekwereld. De inzichten die met dit onderzoek worden opgedaan, bieden houvast bij het ontwerpen en de uitvoering van beleid en vormen input voor visie- en strategieontwikkeling. Daarbij zoekt de afdeling Onderzoek de samenwerking en synergie op binnen de branche en met externe partners.