Bibliotheek voor de Toekomst

Binnen dit programma doet de KB, in samenwerking met partners, onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We bekijken welke vraagstukken naar verwachting de komende jaren prominent op de maatschappelijke agenda komen te staan. Dit zijn thema’s die naar ons idee relevantie hebben voor de bibliotheeksector en waarop nog weinig beleid is gemaakt. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerking aan met nieuwe partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren.
Inhoudsblokken

Strategisch kader

Als richtingwijzer voor dit onderzoek publiceerde de KB in 2019 de Kennisagenda Openbare Bibliotheken. Deze notitie beschrijft een aantal overkoepelende themalijnen voor het opstarten van onderzoeksprojecten, het zoeken van samenwerkingspartners en het aanvragen van onderzoeksfinanciering. Een uitgebreide en continue verkenning van trends in en rondom de bibliotheeksector vormt de basis voor het formuleren van deze themalijnen. Daarnaast wordt voortgebouwd op eerdere inzichten over de bibliotheek voor de toekomst.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Samenwerken?

Met het agenderen van deze kennisthema’s geven we een impuls aan het onderzoek voor en naar bibliotheken. Dit onderzoek is bedoeld als onderbouwing van strategische keuzes in de sector. We streven naar uitbreiding van het netwerk van kennispartners. Ook verkennen we graag de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking. We nodigen je van harte uit met ons in gesprek te gaan over deze thema’s en de mogelijkheden tot (gezamenlijk) onderzoek.