Onderzoek
Logo
Afbeelding

Describing Images: visuele content voor mensen met een visuele beperking

Afbeeldingen zijn een steeds vaker gebruikte vorm van communicatie in traditionele en nieuwe media. Ze ondersteunen, vullen aan en vervangen soms de informatie die wordt geboden door de tekstuele vertelling van een verhaal. Ze vergemakkelijken de analyse van complexe verschijnselen mogelijk. Soms kaderen ze en geven ze context aan een verhaal, wat helpt om emoties en meningen over te brengen. Afbeeldingen zijn echter meestal niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.
Inhoudsblokken

In dit project wordt onderzocht hoe afbeeldingen in kranten, tijdschriften en boeken toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Hierbij worden de mogelijkheden van beeldherkenning en crowd computing verkend en toegepast.