Logo
Afbeelding

Future Libraries Lab

De KB werkt met de TU Delft samen in het Future Libraries Lab, waar ontwerpers en computerwetenschappers nadenken over de bibliotheek van de toekomst. Welke nieuwe vormen van dienstverlening kunnen bibliotheken ontwikkelen? En hoe kunnen ze hun fysieke en digitale collecties op vernieuwende manieren blijven aanbieden? Deze en andere onderwerpen worden in het Lab onderzocht. Hier bedenken masterstudenten en onderzoekers van de faculteiten van Industrieel Ontwerpen (IO) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) een concept voor de bibliotheek van de toekomst.
Inhoudsblokken

Voor de bibliotheek is het belangrijk om de mogelijkheden van een digitaliserende samenleving te verkennen. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak: het bundelen van kennis op het gebied van bibliotheken en informatie, computerwetenschap en expertise in het ontwerpen van organisaties en hun dienstverlening. Voor zulke multidisciplinaire verkenningen heeft de TU Delft het concept Delft Design Labs ge├»nitieerd. Het Future Libraries Lab is daarvan de nieuwste toevoeging.

Bibliotheken kunnen aansluiten

De TU Delft en de KB willen met het Future Libraries Lab bijdragen aan de innovatiekracht in de bibliotheeksector. De ambitie van het Future Libraries Lab is daarom ook om gezamenlijk met openbare bibliotheken en universiteitsbibliotheken aan oplossingsrichtingen te werken. Bibliotheken zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij het Future Libraries Lab. Meer informatie is te vinden op deze website.

Meisje met VR-bril