Logo
Afbeelding

Informatiefunctie

Binnen deze lijn onderzoeken we de gevolgen van digitalisering en dataficatie voor de informatiefunctie van de bibliotheek. In de digitale informatiesamenleving is het voor veel mensen lastig om relevante en betrouwbare informatie te vinden. Niet iedereen beheerst de vaardigheden om door het informatielandschap te navigeren, feiten te checken en kritisch te zijn op desinformatie. Hoe verandert de gidsrol van bibliotheken in een tijd van nepnieuws, filterbubbels en surveillance?
Inhoudsblokken

Projecten en activiteiten

Geïnformeerd burgerschap voor iedereen

In een meerjarig onderzoeksprogramma doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de individuele, sociale en technologische factoren die de ontwikkeling van digitale geletterdheid stimuleren en verhinderen.

Pluriformiteit in bibliotheekcollecties en recommender-systemen

Via hun collectie en ontmoetingsfunctie kunnen bibliotheken gebruikers confronteren met meer verschillende perspectieven, opinies en uitdrukkingen dan men uit zichzelf zou tegenkomen. Maar kan de bibliotheek aan die verwachting voldoen? Op basis van lenergegevens van een aantal bibliotheken gaat het Future Libraries Lab van de TU Delft in een twaalf maanden durend onderzoeksproject op zoek naar het antwoord op die vraag.

Onderwijsmethodes voor het ontmaskeren van nepnieuws

Om onze fundamenteel veranderde digitale samenleving te kunnen blijven bijbenen, moeten we beter begrijpen hoe desinformatie werkt en wat de verspreiding ervan betekent voor de samenleving. Aan de Haagse Hogeschool vindt een onderzoek plaats naar de effectiviteit van methodes om leerlingen weerbaar te maken tegen nepnieuws.

Describing Images: visuele content voor mensen met een visuele beperking

In dit project wordt onderzocht hoe afbeeldingen in kranten, tijdschriften en boeken toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Hierbij worden de mogelijkheden van beeldherkenning en crowd computing verkend en toegepast.

Digitale geletterdheid in de openbare bibliotheek

Naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders kampen met een gebrek aan digitale geletterdheid. Om hierin verandering te brengen, hebben de KB en acht overheidsorganisaties - de Manifestgroep - het programma Digitale inclusie, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen ge├»nitieerd.

Afbeelding