Onderzoek
Logo
Afbeelding

Bibliotheekinzicht

Op Bibliotheekinzicht bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Bij de lancering in 2018 werd deze informatie vooral in artikelvorm aangeboden. Inmiddels zijn er op Bibliotheekinzicht steeds meer artikelen, maar ook dossiers, dashboards en datasets terug te vinden. Professionals en beleidsmakers vinden daarmee richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.
Inhoudsblokken

Onderzoeksartikelen

Bibliotheekinzicht streeft ernaar een volledig en actueel beeld te schetsen van de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen die bibliotheken aangaan. Omdat de samenleving verandert en er jaarlijks veel relevante onderzoeken verschijnen, werkt de KB Bibliotheekinzicht voortdurend bij. Zo worden de onderzoeksartikelen zo veel mogelijk up-to-date gehouden als er nieuwe inzichten en statistieken verschijnen. Kom je zelf een nieuw of relevant onderzoek tegen dat niet mag ontbreken op Bibliotheekinzicht, laat het ons dan vooral weten!

Inspirerende themadossiers

De dossiers bieden een schat aan informatie over actuele thema's. In ieder dossier wordt informatie over één thema gebundeld en uitgelicht in diverse rubrieken, zoals interviews, analyses, columns en best practices. Zo zijn in 2019 de resultaten van de Gegevenslevering Wsob gepubliceerd in het dossier Bibliotheekstatistiek en werd de oogst van het Nationale Bibliotheekcongres verwerkt in het dossier Diversiteit. In 2020 is Bibliotheekinzicht aangevuld met twee nieuwe dossiers: Impact en Trends.

Databank

In de databank op Bibliotheekinzicht wordt de ruwe data die ten grondslag ligt aan veel van de artikelen en dossiers beschikbaar gesteld. Onderzoeksgegevens met betrekking tot het openbare bibliotheekstelsel worden in diverse dashboards visueel weergegeven. Hierin is het mogelijk om de ruwe data in te zien, te analyseren en de bijbehorende datasets te downloaden. Zo kunnen bibliotheken en beleidsmakers nu al zelf aan de slag met de data uit de Gegevenslevering Wsob, data rondom voor- en vroegschoolse educatie in de bibliotheek en de samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs. De komende maanden wordt er meer onderzoeksdata over de dienstverlening van de bibliotheken aan de databank toegevoegd.

Bronnen

De gegevens die zijn verwerkt op Bibliotheekinzicht komen uit verschillende bronnen. Vaak gaat het om onderzoek dat door of in opdracht van de KB is uitgevoerd. Daarnaast zijn externe bronnen gebruikt, zoals publicaties van Provinciale Ondersteuningsinstellingen, onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, partnerinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dit zijn onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, GFK, Motivaction, Stichting lezen, Stichting lezen en Schrijven, Mediawijzer.net, Bibliotheekblad en IP-nieuws.

Achtergrond

Bibliotheekinzicht is een initiatief van de afdeling Onderzoek van de KB. Onderstaande medewerkers zijn betrokken bij het ontwikkelen van content en allen te bereiken via bibliotheekinzicht@kb.nl.

Afbeelding
Redactie Bibliotheekinzicht