Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate april 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Systemen voor taalcoaching en impactmeting

Steeds meer bibliotheken bieden taalcoaching aan. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de inzet en output van bibliotheken en andere taalaanbieders op dit vlak te registreren en om de effecten van die dienstverlening te meten. Om bibliotheken een overzicht te bieden van de instrumenten en hun verschillen en overeenkomsten, stelde de KB in samenwerking met Het Begint met Taal en onderzoeker Maurice de Greef (Qwasp) een handzaam document op met een vergelijking van de vier meest gebruikte landelijke systemen. Bekijk het document >

Nieuw artikel: De bibliotheek en de Belastingdienst

Voor iedere Nederlander staat het deze maanden op de to do-lijst: het invullen van de belastingaangifte. Niet iedere burger bezit echter de digitale vaardigheden om zichzelf wegwijs te maken in de digitale wereld van de Belastingdienst. Gelukkig worden op steeds meer plekken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) geopend. Het is een van de speerpunten van het programma Digitale Inclusie, dat, ondanks de maatregelen rondom de coronacrisis, ook het afgelopen jaar forse ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Welke ontwikkelingen zijn dat en hoe zag de samenwerking tussen de bibliotheek en de Belastingdienst er dit coronajaar uit? Daarover lees je in het nieuwe artikel op Bibliotheekinzicht. Lees het artikel >

SMILES: bestrijding van nepnieuws door scholen en bibliotheken

Met het door de Europese Unie gehonoreerde SMILES-project (Innovative MethodS for Media & Information Literacy Education involving Schools and LibrarieS) slaan drie landen de handen ineen in de strijd tegen desinformatie. Bibliothecarissen en leraren worden getraind om op middelbare scholen in België, Spanje en Nederland workshops over nepnieuws te verzorgen. Aan dit project nemen bibliotheken, organisaties voor mediageletterdheid en onderzoeksinstellingen deel. De KB is de projectcoördinator. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Bibliotheekmonitor: onderzoek basisvaardigheden van start

Het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor van de KB, is deze maand van start gegaan. Met de resultaten wordt het aanbod van openbare bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2020 in kaart gebracht. Later dit jaar starten ook de onderzoeken naar de samenwerking met de Belastingdienst, het primair en het voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Lees meer >

Gegevenslevering Wsob 2020: laatste vragenlijsten verstuurd

De Gegevenslevering Wsob, waarin de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken zijn gebundeld, zal dit jaar niet in november, maar al in juli worden gepubliceerd. Daartoe begon de KB al in januari met het uitvragen van gegevens aan bibliotheken. Eerder werden de enquêtes over bezit, personeel en kernfuncties al verzonden. Nu zijn ook de vragenlijsten over financiën naar de desbetreffende contactpersonen bij alle bibliotheken verstuurd. Ook de POI’s hebben een vragenlijst ontvangen. Heb je geen uitnodiging voor deelname ontvangen, terwijl je die wel had verwacht? Laat het ons weten >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Stichting Lezen: De leescultuur van jongeren

Hoe krijgen we jongeren weer aan het lezen? Om de drempels en stimulansen die deze doelgroep ervaart bij lezen nog beter in kaart te brengen, heeft onderzoeksbureau Qrius in opdracht van Stichting Lezen een enquête uitgezet onder meer dan 500 jongeren tussen de 12 en 20 jaar uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Met 15 jongeren werden daarnaast verdiepende groepsdiscussies gehouden, waarbij zowel ongemotiveerde als gemotiveerde lezers werden betrokken. In het onderzoek was extra aandacht voor de (online) sociale contexten waarin jongeren zich begeven, en de vraag welke boeken hierin een rol kunnen spelen. Bekijk het onderzoek >