Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate augustus 2020

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Nieuw in het coronadossier: nepnieuws als virus

Nu te lezen in Bibliotheekblad en in het dossier De bibliotheek in coronatijd: het artikel Nepnieuws als virus. Tijdens de crisis nam de verspreiding van nepnieuws enorm toe en complottheorieën beleefden hoogtijdagen. Hoe zorgen we als samenleving voor goed geïnformeerde burgers en hoe kunnen bibliotheken daarin een rol spelen? Lees het artikel >

Nu in Bibliotheekblad: Datageïnformeerd werken in openbare bibliotheken

In de steeds meer gedigitaliseerde wereld van vandaag wordt data het nieuwe goud genoemd. De hoeveelheid data waarover organisaties beschikken neemt toe, evenals de tools en technieken om deze data om te zetten in klantinzichten en betere besluiten. Maar het gebruik ervan is complex, vraagt om een andere mindset en behoeft nieuwe competenties. Waar staan bibliotheken in hun ‘datavolwassenheid’? Lees het in onze rubriek in Bibliotheekblad >

Beleving van leners en kopers van boeken

In de huidige beleveniseconomie staan niet zozeer producten of diensten zelf centraal, maar de belevingen of ervaringen die met deze producten of diensten geassocieerd worden. Dit geldt ook voor het kopen en lenen van boeken, blijkt uit onderzoek van Stichting CPNB, Stichting Lezen, de KB en KVB Boekwerk. Zij onderzochten verschillende belevingsaspecten van het lenen en kopen van boeken. Bekijk het onderzoek >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Onderzoek naar VVE

Onlangs is gestart met het jaarlijkse onderzoek naar de dienstverlening van de bibliotheek rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het onderzoek vindt plaats via de Bibliotheekmonitor, voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor kinderen voor 0 tot 4 jaar en kinderopvanglocaties vormgeven. Bibliotheken die deelnemen aan het onderzoek, ontvangen een uitnodiging. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de onderzoeken naar het primair en voortgezet onderwijs wegens technische problemen nog niet van start gegaan. Wanneer dit wel het geval is, ontvangen deelnemende bibliotheken bericht.

Kenniscoalitie

Vanuit het programma Bibliotheek van de Toekomst wil de KB het onderzoek van en voor de sector een nieuwe impuls geven. Dat doet de KB niet alleen, maar samen met branche-instellingen zoals SPN, de POI’s, onderzoeksinstituten en bibliotheekorganisaties. In 2020 start de KB daarom met de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband tussen branchepartners dat erop gericht is in gezamenlijkheid toe te werken naar een gemeenschappelijke kennisbasis voor het bibliotheekveld. De KB nodigt organisaties uit het veld daarom van harte uit zich aan te sluiten. Lees meer over de Kenniscoalitie >

Leergang Impactmanagement

Het aantonen van de betekenis die bibliotheken hebben voor de lokale gemeenschap is belangrijker dan ooit. In de leergang Impactmanagement van de KB leer je hoe je onderzoek kunt inzetten om de impact van je bibliotheek te vergroten. Je leert impactdoelen te formuleren en meetbaar te maken en resultaten om te zetten in concrete verbeteracties. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt voor verschillende manieren van rapporteren en communiceren en leer je hoe je een impactcultuur binnen je bibliotheek creëert. Na de zomer starten we met een nieuwe cursusronde, waarvoor gratis plekken beschikbaar zijn. Lees meer over de leergang Impactmanagement en schrijf je in >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Drie nieuwe klantreizen: digitale hulpvragen, gratis leden en boeken zoeken

Hoe kunnen bibliotheken hun bezoekers optimaal inspireren en ondersteunen bij het vinden van boeken? Hoe ervaren jongeren een gratis lidmaatschap bij de bibliotheek? En hoe beleven klanten de ondersteuning van de bibliotheek rondom digitale hulpvragen? Die drie vragen kwamen aan de orde bij het klantreisonderzoek van Probiblio samen met drie bibliotheken. Met de uitkomsten kunnen ook andere bibliotheken direct aan de slag. Bekijk het onderzoek >

Evaluatie Taal voor het Leven

Het programma Taal voor het Leven is opgezet om het leeraanbod voor laaggeletterden te vergroten. Ook wordt met dit programma het non-formele leeraanbod van basisvaardigheden in Nederland een impuls gegeven. Uit de evaluatie van Taal voor het Leven van Stichting Lezen en Schrijven van de periode 2018-2020 blijkt dat 74% van de deelnemers vooruitgaat in leesvaardigheid en dat tussen de 49% en 66% van de deelnemers