Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate augustus 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Artikel over informatiefunctie van de bibliotheek

Een van de vijf kernfuncties van de bibliotheek is het ter beschikking stellen van kennis en informatie. Dat doet de bibliotheek onder meer in de vorm van collecties, activiteiten en informatiepunten. Over die functie van de bibliotheek is deze maand een geüpdatet artikel verschenen op Bibliotheekinzicht, met nieuwe cijfers en inzichten. Lees het artikel >

Handleiding Impactmonitor

Inmiddels zijn bijna honderd bibliotheekorganisaties van start gegaan om de effecten van één of meerdere cursussen of activiteiten in hun aanbod te monitoren via de Impactmonitor. Al deze bibliotheken hebben de afgelopen tijd via de post een papieren versie van de handleiding ontvangen, zodat ze snel van start kunnen. Maak je dit jaar wel gebruik van de Impactmonitor, maar heb je de papieren handleiding nog niet gekregen? Laat het ons weten via impactmonitor@kb.nl.

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Bibliotheekmonitor-onderzoek Belastingdienst van start

Begin augustus startte het jaarlijkse onderzoek naar de Belastingdienst onder bibliotheken. Dit onderzoek vindt plaats via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken de dienstverlening in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst hebben ingericht. Lees meer >

Drie lopende KB-onderzoeken rondom onderwijs

In juli startten drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs: voorschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeken vinden plaats via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor kinderopvanglocaties, basisscholen en middelbare scholen vormgeven. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Onderzoeken naar mediawijsheid

De Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid houdt een database bij met Nederlandse onderzoeken rondom dit onderwerp. Sinds de rapportage Tien jaar onderzoek Mediawijsheid uit 2020, dat inzicht biedt in de eerste negentig onderzoeken, staat de teller inmiddels op ruim honderd. Een goed moment om de inzichten uit de nieuw toegevoegde rapporten te bespreken. Welke kennis over mediawijsheid bieden zij? Bekijk de onderzoeken >

Duurzame inzetbaarheid in de bibliotheeksector

De werksfeer, algemene arbeidsomstandigheden, inhoud van het werk en een ruim aanbod van scholingsmogelijkheden: uit de onlangs uitgevoerde arbeidsmarktanalyse van openbare bibliotheken blijken dit aspecten van duurzame inzetbaarheid die zowel bibliotheekmedewerkers als hun directeuren waarderen. De analyse is uitgevoerd in opdracht van Stichting BibliotheekWerk. Lees het rapport >

Digitaal voorlezen

Voorlezen geeft een sterke impuls aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Toch worden lang niet alle kinderen geregeld voorgelezen. Een experiment van het Kohnstamm Instituut laat zien dat digitaal voorlezen barrières kan wegnemen die een belemmering vormen voor voorlezen van papier. Digitale boeken bieden bijvoorbeeld ook gesproken tekst – een handige hulp voor ouders die moeite hebben met voorlezen. Bovendien zijn in goed ontworpen digitale boeken verteltechnieken ingebouwd, zoals bewegende onderdelen in illustraties, geluiden of muziek, die kinderen helpen om het verhaal te begrijpen. Lees het onderzoek >

Afstand tot de bibliotheek

In 2020 was de gemiddelde afstand tussen de Nederlandse burger en de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek exact 2 kilometer. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2014. Bewoners van Schiermonnikoog woonden met 0,6 kilometer het dichtst bij een bibliotheekvestiging of -servicepunt, en in het Zeeuwse Noord-Beveland was die afstand met 14,4 kilometer het grootst. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS met data van de KB. Lees het nieuwsbericht van het CBS >