Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | december 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Hoe koopt en leent de Nederlander boeken?

Onderzoeksbureau GfK onderzocht in opdracht van de KB, Stichting Lezen, CPNB, KBb en GAU (verenigd in Stichting Marktonderzoek Boekenvak) de klantreis van kopers en leners. Het rapport laat onder meer zien hoe zij inspiratie opdoen, waar ze meer informatie vinden, wat hen overtuigt om een boek te kopen of te lenen, en hoe ze vervolgens het boek ervaren. Uit de resultaten blijkt onder meer dat 48% van de leners voorafgaand aan hun laatste bezoek al een boek in gedachten had, terwijl 37% juist al struinend een boek uitzocht. Liefst 89% bleek blij te zijn met de keuze voor het laatst geleende boek. Lees meer over het onderzoek >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee 

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Controleren locatiegegevens in G!DS vóór 31 december 2023

Het is ter voorbereiding op de Gegevenslevering Wsob belangrijk dat alle bibliotheken vóór 31 december 2023 hun gegevens per locatie controleren en actualiseren in G!DS. Bekijk de instructiepagina Wsob voor meer informatie. Kom je er niet helemaal uit? Kijk dan de webinar terug van Mirjam Klaren en Robert Stremming. Zij vertellen over het belang van het updaten van de locatiegegevens, en hoe je deze gegevens kunt aanpassen. 

Gegevenslevering Wsob 2023 eind januari 2024 van start

De jaarlijkse Gegevenslevering Wsob zelf gaat eind januari van start. De deadlines voor de vragenlijsten zijn dit jaar extra belangrijk, omdat er in tegenstelling tot voorgaande jaren niet mee kan worden geschoven. Om goed voorbereid te zijn, is het nu alvast mogelijk om de vragenlijsten en de benodigde gegevens in PDF te bekijken. Lees meer over de deadlines en andere belangrijke informatie >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren.

Lancering onderzoeksproject LeesEvolutie

Op 14 december is op het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen het startschot gegeven voor het grote onderzoeksproject LeesEvolutie. De komende 8 jaar werken meer dan vijftig wetenschappers en partners – zoals Stichting Lezen, KB, OCW, VoorleesExpress, Taalunie en Onderwijsraad – samen om het leesonderwijs in Nederland te vernieuwen en te verbeteren. Lees meer over het onderzoeksproject >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Leesvaardigheid Nederlandse 15-jarigen verder gedaald

De nieuwste resultaten van het driejaarlijkse internationale PISA-onderzoek laten zien dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen sinds 2018 nog verder en significant gedaald is. Een derde van hen haalt op dit moment niet het niveau dat volgens PISA nodig is om goed te functioneren op school en in de maatschappij. Zij dreigen daarmee laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Lees meer over het onderzoek >

Mystery guests geven bibliotheken een 8,9

In september en oktober hebben mystery guests 36 bibliotheekvestigingen in Noord- en Zuid-Holland (meermaals) bezocht. Zij geven de bibliotheken gemiddeld een 8,9, maar er is nog verbetering mogelijk op de mate van pro-activiteit in de dienstverlening. Dit draait bijvoorbeeld om actief op bezoekers aflopen, goed luisteren, vragen of je meer kunt betekenen en goede relevante informatie bieden over het aanbod van de eigen bibliotheek en partners. 72% van de bezoekers zou op basis van hun ervaring nog eens terugkomen naar de bibliotheek. Lees meer over het onderzoek >

Nederlandse leerlingen en scholieren scoren onvoldoende op digitale geletterdheid

Leerkrachten in het primair onderwijs beoordelen de digitale geletterdheid van hun leerlingen gemiddeld met een 4,7 op een schaal van 0 tot 10. Dat blijkt uit de Monitors Digitale Geletterdheid 2023, die DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft uitgevoerd in opdracht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en verschillende partners. In het voorgezet onderwijs krijgen leerlingen gemiddeld een 5,0. Het laagst scoren leerlingen op computational thinking (problemen oplossen zoals ze met een computer op te lossen zijn), het hoogst op praktische ICT-vaardigheden zoals omgaan met smartphones, tablets en laptops. Daarnaast concludeert het onderzoek dat de aandacht voor digitale geletterdheid wisselend en veelal ad hoc is. Lees meer over het onderzoek >

DigiD helpt niet mee

Via de Informatiepunten Digitale Overheid helpen bibliotheken veel burgers met vragen over onder meer DigiD en MijnOverheid. De nationale ombudsman concludeert dat de toegang tot deze digitale dienstverlening voor wettelijke vertegenwoordigers (zoals bewindvoerders, curatoren, mentoren en ouders) nog niet is geregeld. De ombudsman roept de verantwoordelijke staatssecretaris daarom op binnen drie maanden met een realistisch plan te komen om deze toegang te realiseren. Lees meer over het onderzoek >