Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate februari 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: voor- en vroegschoolse educatie

Bibliotheken blijven onverminderd inzetten op de gezinsaanpak om laagtaalvaardige ouders en hun kinderen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek naar de samenwerking tussen voor- en vroegschoolse educatie en de bibliotheek, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Programma’s als BoekStartcoach en de VoorleesExpress werden in het schooljaar 2019-2020 opnieuw meer ingezet dan in voorgaande jaren. Lees het rapport >

Bibliotheekmonitor: Belastingdienst

Het aantal burgers dat door bibliotheken kon worden geholpen bij de belastingaangiften, is het afgelopen jaar drastisch gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit het onderzoek naar de samenwerking tussen bibliotheken en de Belastingdienst, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Deze krimp valt hoogstwaarschijnlijk te verklaren door de maatregelen rondom het coronavirus, waardoor bibliotheken een belangrijk deel van de aangifteperiode gesloten waren. Desalniettemin tuigden veel bibliotheken alternatieve vormen van dienstverlening op, waarmee toch nog duizenden burgers konden worden geholpen. Lees het rapport >

Brancheopleiding voor bibliotheekprofessionals

Sinds het wegvallen van de klassieke bibliotheekopleiding groeit de noodzaak om bibliotheekprofessionals op een nieuwe manier klaar te stomen voor hun rollen en taken - zeker nu de moderne bibliotheek om een steeds breder palet aan competenties vraagt. Begin dit jaar verscheen daarom de notitie Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessional. Aanzet tot een toekomstbestendige brancheopleiding: een document waarin de werkterreinen, doelgroepen, rollen en benodigde competenties van bibliotheekprofessionals inzichtelijk worden gemaakt. Lees het rapport >

Nieuw op Bibliotheekinzicht: artikel over bijzondere bibliotheken

Naast de openbare bibliotheek kent Nederland ook andere soorten bibliotheken. Denk bijvoorbeeld aan de universiteitsbibliotheek, de christelijke bibliotheek en de gevangenisbibliotheek. De boeken in deze bibliotheken zijn niet voor iedereen beschikbaar. Andere bibliotheken zijn wel publiekelijk toegankelijk, maar onderscheiden zich door hun bijzondere locatie, zoals op stranden, stations en in woonwijken. Vaak gelden in deze bibliotheken andere richtlijnen voor het collectioneren en uitlenen van de materialen. Lees meer over deze bijzondere bibliotheken in het nieuwe artikel op Bibliotheekinzicht. Lees het artikel >

Nieuw op Bibliotheekinzicht: artikel over de bibliotheek voor ouderen

Senioren maken een belangrijk onderdeel uit van het ledenbestand van bibliotheken. Een groot deel van de bibliotheken heeft een aanbod dat op deze doelgroep is toegespitst. Toch zijn nog niet alle ouderen even goed op de hoogte van dat aanbod. In het nieuwe artikel op Bibliotheekinzicht lees je meer over deze bijzondere doelgroep en diens relatie met de bibliotheek. Lees het artikel >

Terugblik: Nationale Bibliotheekcongres

De afdeling Onderzoek van de KB verzorgde tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 19 januari een verdiepingstrack met drie sessies rondom digitaal burgerschap. Zo kon je aanhaken bij sessies over de betekenis van kunstmatige intelligentie voor het vak van bibliothecarisgrip krijgen op je data en publieke waarden in de digitale samenleving. Kijk de sessies terug of lees het verslag. Lees meer >

Kwartaalmeting naar Nederlands koop-, lees- en leengedrag: meer online

Corona heeft het koop- en leengedrag van Nederlanders sterk veranderd: ook voordat bibliotheken en boekwinkels hun deuren moesten sluiten, kochten zij al meer online. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalrapportage van KVB Boekwerk, Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB), CPNB, KB en Stichting Lezen, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. In dit onderzoek wordt vier keer per jaar het koop-, lees- en leengedrag van Nederlandse consumenten onderzocht. Bekijk de themameting >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Workshop: pluriforme en inclusieve bibliotheekcollecties

Hoe kunnen openbare bibliotheken hun collecties op een verantwoorde en inclusieve manier vormgeven, en hoe kan technologie daarbij helpen? In een nieuw onderzoeksproject werken de TU Delft en de KB samen om die vraag te beantwoorden. Als aftrap vindt op 18 februari van 10.00 tot 12.00 uur een virtuele workshop plaats. Werk je voor een openbare bibliotheek of POI en heb je interesse om perspectiefverbreding en confrontaties met het onbekende in de bibliotheek te stimuleren? Meld je aan voor de workshop >

Nieuw Impactmonitorjaar van start

Op 1 april gaat het nieuwe jaar van de Impactmonitor van start. Met de Impactmonitor kunnen bibliotheken meten welke impact hun cursusaanbod heeft op de vaardigheden van de deelnemers. Anders dan voorgaande jaren starten alle bibliotheken het monitorjaar gezamenlijk. Zij kunnen zich dus niet het hele jaar door aanmelden. Bibliotheken kunnen zich tot en met 15 maart aanmelden voor het gebruik van de Impactmonitor. Meer weten? Sluit dan aan bij de webinar op 16 maart om 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Maatschappelijke opgaven rondom de coronacrisis in Zuid- en Noord-Holland

De coronacrisis bemoeilijkt de werkzaamheden van bibliotheken. Tegelijkertijd wordt de maatschappelijke waarde van bibliotheken misschien wel helderder dan ooit. Met dit onderzoek geeft Probiblio inzicht in de maatschappelijke thema’s die extra spelen tijdens de coronacrisis en welke rol de bibliotheek hierin kan vervullen voor doelgroepen die extra geraakt worden op het gebied van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Lees de themapublicatie >

Handboek digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid wordt de komende jaren zo goed als zeker een vast onderdeel van het curriculum. Hoe kan het onderwijs dit thema succesvol inbedden in het bestaande lesprogramma? Die vraag staat centraal in het nieuwe Handboek digitale geletterdheid van Kennisnet. Hierin wordt theorie over digitale geletterdheid aangevuld met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Lees meer over het handboek >