Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate januari 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: bibliotheken en de Belastingdienst

Ondanks de coronabeperkingen hebben bibliotheken in de belastingaangifteperiode van 2021 ruim 7 duizend burgers bereikt. Burgers werden bijvoorbeeld geholpen via telefonische en digitale spreekuren of op een andere locatie dan de bibliotheek, die tijdens deze periode gedeeltelijk gesloten was. Dat blijkt uit het onderzoek naar de samenwerking tussen bibliotheken en de Belastingdienst, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Lees meer >

Bibliotheekmonitor: bibliotheken en duurzame ontwikkeling

Veel bibliotheken vinden duurzame ontwikkeling belangrijk, maar handelen daar niet altijd naar. Dat blijkt uit de themameting Bibliotheken en duurzame ontwikkeling van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Lees meer >

Dashboard Poëzie nu te zien op Bibliotheekinzicht

Onlangs is een nieuw dashboard toegevoegd aan de sectie Bibliotheekinzicht op Bnetwerk. Dit dashboard geeft inzicht in de samenstelling en uitleningen van de collecties van openbare bibliotheken. Als eerste is het onderdeel Poëzie gepubliceerd. Lees meer >

Terugkijken: sessies uit de impactcommunity

Eind vorig jaar is de impactcommunity van start gegaan met meerdere sessies rondom impact. Christian Ulrich Lauersen gaf op 26 november een presentatie over de aanpak van de Bibliotheek van Roskilde in Denemarken. Hij ontwikkelde na uitgebreid onderzoek een model voor impactmanagement: Impact Compass. In de tweede sessie vertelden Jolijn Faber, Floor Banning en Anne-Marie van der Poel van Probiblio over de Theory of Change die zij op het vlak van Digitale Inclusie ontwikkeld hebben. Op maandag 17 januari vertelde Dave Ensberg, directeur-bestuurder bij Jantje Beton, over hun aanpak op het gebied van impactmanagement. Kijk de sessies terug >

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken.

Oproep: docenten en bibliothecarissen gezocht voor train-de-trainer en workshops over nepnieuws

Ben jij docent of bibliothecaris en wil je jongeren weerbaarder maken tegen desinformatie en nepnieuws? Doe dan mee met het internationale mediawijsheidproject SMILES. In dit project vergroten bibliothecarissen en docenten met nieuwe methodes hun kennis en vaardigheden rond het herkennen en bestrijden van nepnieuws. Met die expertise kunnen ze jongeren tussen 12 en 15 jaar verder helpen. Dit traject wordt uitgevoerd in scholen en bibliotheken in Nederland, België en Spanje. Lees meer >

MAKERLAB: nieuwe pilotbibliotheken

Het tweede jaar MAKERLAB is van start gegaan. In 2022 nemen vier nieuwe bibliotheken deel aan dit onderzoeksproject. Zij richten hun maakplaats opnieuw in, in nauwe samenspraak met experts van de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam. In het eerste jaar stond het pionieren en leren ontwerpend en onderzoekend werken te centraal. In het tweede jaar zal de nadruk liggen op het zichtbaar maken van de impact van maakplaatsen voor de transformatie van bibliotheken die past in de huidige tijd. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Denk mee over de gegevenslevering voor bibliotheken in gecombineerde instellingen

Deelt jouw bibliotheek op een of meerdere locaties het gebouw met andere organisaties? Of werkt jouw bibliotheek op bestuurlijk niveau met andere organisaties samen? En is het ieder jaar weer een puzzel hoe je het aantal bezoekers, medewerkers en de financiën exclusief voor de bibliotheek opgeeft in de Gegevenslevering Wsob? Meld je dan aan voor een van de focusgroepen voor bibliotheken in gecombineerde instellingen. Hierin gaan we samen aan de slag om de vragenlijsten beter te laten aansluiten op de praktijk. Lees meer >

Themameting digitaal burgerschap

De themameting digitaal burgerschap van de Bibliotheekmonitor is van start gegaan. Met deze meting brengen we in kaart hoe de dienstverlening van bibliotheken rondom digitaal burgerschap er momenteel uitziet. De resultaten worden verwerkt in een rapportage en een infographic. Bibliotheken hebben hierover bericht ontvangen. Heb je geen bericht ontvangen, terwijl je denkt dat dat wel zou moeten? Laat het ons weten via bibliotheekmonitor@kb.nl.

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Resultaten Monitor de Bibliotheek op school mbo en pabo 2021-2022

De resultaten van de Monitor de Bibliotheek op school mbo en pabo 2021-2022 zijn bekend. Het leesgedrag van pabo-studenten was in 2021 vergelijkbaar met dat in 2020. Wel waren er veel meer taaldocenten op de pabo die het afgelopen jaar iedere les aandacht besteedden aan kinder- en jeugdliteratuur. Op het mbo gingen in 2021 meer studenten minstens een keer per maand of vaker naar de schoolbibliotheek. Ook waren er in 2021 meer mbo-docenten Nederlands die vrij lezen op het programma hadden staan. Lees meer >

Stichting Lezen: Voorlezen in verschillende gezinssamenstellingen

Welke voorleesrituelen zijn er binnen Nederlandse gezinnen? Welke motivaties hebben ouders voor het voorlezen met hun kinderen? En op welke manier verschillen deze rituelen en motivaties tussen diverse gezinssamenstellingen? Deze onderzoeksvragen staan centraal in de publicatie Voorlezen in verschillende gezinssamenstellingen van Natascha Notten en Maartje Cobussen. Voor dit onderzoek interviewden zij vijftien ouders uit zowel tweeoudergezinnen, eenoudergezinnen als samengestelde gezinnen. Lees meer >

ICTU: Podcast datagedreven werken

In december 2021 lanceerde ICTU een podcast over datagedreven werken bij de overheid. Data-adviseurs Nina de Bakker en Marieke Vermue van ICTU, en dr. Rebecca Moody, assistant professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geven uitleg. De experts leggen uit hoe datagebruik het werk van overheden kan verrijken. Luister de podcast >

Cultuurmarketing Onderzoek 2021

De coronacrisis zorgde bij culturele instellingen voor meer focus op de ontwikkeling van nieuwe strategieën – op het gebied van online marketing en branding, bijvoorbeeld, maar ook als het gaat over het terugwinnen van het publiek. Dat zijn enkele van de belangrijkste resultaten van het Cultuurmarketing Onderzoek 2021. Lees meer >

Probiblio: E-learning Diversiteit en Inclusie

Speciaal voor bibliotheken die meer willen weten over diversiteit en inclusie, ontwikkelde Probiblio een e-learning over diversiteit en inclusie. Wat is diversiteit en inclusie precies? Wat is je eigen referentiekader? En hoe ga je om met bewustwording en wat zijn stereotyperingen? Aan de hand van theorie, filmpjes en oefeningen leer je meer over het onderwerp en over wat jij hier als bibliotheek mee kunt. Lees meer >

BiebPanel Ledenonderzoek 2020

Wat vinden leden van hun bibliotheek en welke wensen hebben zij? Dat was de insteek van het BiebPanel ledenonderzoek dat eind 2020 is uitgevoerd. Bijna 15 duizend leden van de BiebPanel bibliotheken gaven hun mening over hun bibliotheek. Bekijk het onderzoek >