Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate juli 2020

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Alle informatie bij elkaar op Bibliotheeknetwerk

Een groot deel van de Nederlandse bibliotheekwebsites is vanaf nu gebundeld op één plek: Bibliotheeknetwerk. Hier vind je een overzicht van de dienstverlening van de KB voor en in samenwerking met openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en partners. Ga naar de onderzoekspagina van Bibliotheeknetwerk >

Lees-, koop- en leengedrag van Nederlandse consumenten

In opdracht van KVB Boekwerk, Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB), Stichting CPNB, de KB en Stichting Lezen doet GfK jaarlijks vier metingen naar het koop-, lees- en leengedrag van Nederlandse consumenten. De eerste reguliere meting van 2020 gaat onder meer in op het lees- en koopgedrag, bibliotheekbezoek en de bekendheid van verschillende CPNB-campagnes. Lees het onderzoek >

Certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche

Wat zijn de sterke en minder sterke punten in de bibliotheekbranche? Hoe sterk is de relatie tussen de kwaliteit van de organisatie en wat de bibliotheek feitelijk aan diensten en activiteiten biedt? En wat is de toegevoegde waarde voor de gemeenschap? De BK, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk en Cultuur en Taal (CBCT) onderzochten gezamenlijk het antwoord op deze vragen. De uitkomsten zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport Certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche. Lees het rapport >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Onderzoek naar VVE, PO en VO

Onlangs is gestart met drie onderzoeken rondom onderwijs en de bibliotheek. Deze onderzoeken zijn gericht op de samenwerking met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeken vinden plaats via de Bibliotheekmonitor, voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor kinderopvanglocaties, basisscholen en middelbare scholen vormgeven. Deelnemende bibliotheken ontvangen een uitnodiging.

Demo Bibliotheekmonitor

Op 22 juni werd een demo gegeven over het gebruik van de Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform) aan contactpersonen van de onderzoeken rondom primair en voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Daarbij werd nader gekeken naar informatie die te vinden is op Bibliotheekinzicht. Ook werd getoond hoe men zelf aan de slag kan gaan met de bijbehorende dashboards. De demo is voor iedereen terug te kijken. Kijk de demo terug >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Bereik #ikleesthuis-campagne

Het boekenvak heeft tijdens de coronacrisis succes geboekt met de campagne #ikleesthuis. De campagne heeft aangezet om meer boeken te lezen, kopen en lenen. De aansporing naar de favoriete boekhandel of de online Bibliotheek te gaan had effect: van de consumenten die een boek kochten of leenden en die bekend waren met #ikleesthuis, was de helft daadwerkelijk geïnspireerd door de campagne. Bekijk het onderzoek in opdracht van Stichting CPNB >

Jeugdliteratuur en etnische diversiteit

Diversiteit staat hoog op de agenda. In Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit zoomen Sara Van den Bossche en Anne Klomberg (Tilburg University) in op etnisch-culturele diversiteit in Nederlandstalige jeugdliteratuur. Ze onderzoeken hoe jeugdboeken gebruikt kunnen worden om over diversiteit en inclusiviteit na te denken, ook in de wereld buiten het boek. Bekijk de publicatie >

Digitale literatuur in de bibliotheekcollectie

De KB is een van de adviespartners in het project A Digital Catalogue of Digital Literature van Tilburg University en de bibliotheek Midden-Brabant over het opnemen van digitale literatuur in de collecties van openbare bibliotheken. Daarbij komen onder meer beeld, geluid, VR, AR, AI en sociale media aan bod. Het project is één van de 12 gehonoreerde aanvragen uit de Call Digitale Infrastructuur van het Platform Digitale Infrastructuur-Social Science & Humanties (PDI-SSH). Bekijk alle gehonoreerde aanvragen hier >