Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate juli 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Dossier Bibliotheekstatistiek

Jaarlijks verzamelt de KB de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken in het dossier Bibliotheekstatistiek. Dit jaar staat het dossier vanzelfsprekend in het teken van het coronavirus: het aantal bezoekers, leden en uitleningen daalde flink. Toch lieten bibliotheken zich van hun innovatiefste kant zien om hun dienstverlening toch te kunnen laten doordraaien. Bekijk het dossier >

Dashboard De bibliotheek en de Belastingdienst

Eerder dit jaar werd de landelijke rapportage over de samenwerking tussen bibliotheken en de Belastingdienst gepubliceerd. In het dashboard kunnen alle bibliotheken nu alle resultaten tot in detail bekijken. Dit dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Bekijk het dashboard >

Infographic leesbevordering

Via de Bibliotheekmonitor voert de KB onderzoek uit naar de landelijke programma’s waarmee verdere invulling wordt gegeven aan de kernfuncties van de openbare bibliotheek, zoals Basisvaardigheden, BoekStart en de Bibliotheek op school. De uitkomsten van de metingen rondom leesbevordering voor jeugd zijn nu samengevoegd in één overzichtelijke infographic. Alle bibliotheekorganisaties die hebben deelgenomen aan de metingen rondom voor- en vroegschoolse educatie en de samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs ontvangen tevens een lokale variant. Bekijk de infographic >

Lichte stijging leesgedrag Nederlanders tijdens lockdownwinter

Consumenten zijn in de afgelopen wintermaanden iets meer gaan lezen. Dat blijkt uit onderzoek dat in februari door onderzoeksbureau GfK is uitgevoerd in opdracht van de boekensector. Mogelijk houdt deze lichte stijging verband met de zware lockdown waarin Nederland in deze maanden verkeerde. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Drie KB-onderzoeken rondom onderwijs van start

Deze maand starten drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs: voorschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeken vinden plaats via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor kinderopvanglocaties, basisscholen en middelbare scholen vormgeven. Lees meer >

Voorstellen indienen voor onderzoeksagenda Expertisepunt Basisvaardigheden

Ieder jaar publiceert het Expertisepunt Basisvaardigheden een onderzoeksagenda die aansluit bij de vraagstukken die spelen in de wetenschap en praktijk. De onderzoeksagenda van 2021 kent twee thema’s: Professionalisering en Maatschappij & Participatie. Tot 1 september 2021 kunnen ook bibliotheken voorstellen indienen. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Monitor Digitale Overheid 2021

Het aantal actieve DigiD’s is het afgelopen jaar met ruim een vijfde gestegen. Ook het aantal authenticaties steeg met bijna 20 procent naar ruim 400 miljoen. Dat is te lezen in de Monitor Digitale Overheid 2021, een onderzoek dat ICTU jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De monitor geeft inzicht in de voortgang en implementatie van de voorzieningen en bouwstenen die samen de digitale basis van de overheidsdienstverlening vormen. Ga naar de monitor >

Onderzoek naar mediawijsheid onder de loep

Het onderzoek naar mediawijsheid is omvangrijk, maar gefragmenteerd, en bovendien vooral gericht op kinderen en adolescenten. Dat blijkt uit een nieuw rapport waarin een overzicht wordt gegeven in de stand van zaken van het onderzoek naar mediawijsheid in Nederland in de periode tussen 2013 en 2020. De inventarisatie werd uitgevoerd door de Erasmus Universiteit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bekijk het rapport >

Rapport praktijkonderzoek digitale geletterdheid primair en voortgezet onderwijs

In maart 2020 moesten ook Nederlandse scholen hun deuren sluiten vanwege het coronavirus. Alle scholen, van basisscholen tot hoger onderwijs, probeerden zo goed mogelijk onderwijs op afstand bieden. Hoe houd je in zo’n situatie contact met je leerlingen? Hoe bied je online werk gestructureerd aan? Hoe geef je de toetsing vorm? Je leest het in het rapport van Kennisnet en SLO. Bekijk het rapport >

Online ontspoord

Pedojagen. Phishing. Cyberverslaving. Wraakporno. Desinformatie. Het zijn slechts enkele voorbeelden van schadelijk en immoreel gedrag op het internet. Over wat voor gedrag hebben we het precies? Hoe vaak komt het voor? En wat kan de overheid hiertegen doen? Op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deed het Rathenau Instituut onderzoek naar schadelijk en immoreel gedrag online. Bekijk het rapport >