Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate juni 2020

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Dossier De bibliotheek in coronatijd

Het coronavirus heeft alle bibliotheken geraakt: zij waren gedwongen hun deuren te sluiten en hun activiteiten af te gelasten. Tegelijkertijd zijn ook nieuwe initiatieven ontstaan, waarmee bibliotheken hun aanbod hebben vervangen of zelfs hebben uitgebreid. Dit dossier brengt deze stroomversnelling in kaart, met analyses, interviews, leestips en andere inspirerende rubrieken. Lees het dossier >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

CrisisBieb

Het coronavirus raakt alle bibliotheken. De KB wil in kaart brengen welke vormen van dienstverlening bibliotheken tijdens de sluiting aanbieden en welk publiek zij daarmee bereiken. Ook met het oog op de toekomst, om te leren van deze tijd. Doe mee >

Gegevenslevering Wsob

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht jaarlijks gegevens over de status van de bibliotheeksector aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert ze in de vorm van een dossierdashboard en infographics. Hiermee biedt de KB inzicht in de status van het openbare bibliotheekstelsel in 2019. Bibliotheken ontvangen voor dit onderzoek een uitnodiging.

Basisvaardigheden voor volwassenen

Met dit onderzoek brengt de KB de landelijke, provinciale en lokale stand van zaken rondom de product- en dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen in 2019 in kaart. Daarnaast wordt met dit onderzoek ook de uitvoering van het project ‘Digitale inclusie – Ondersteuning voor kwetsbare burgers’ gemonitord. Bibliotheken ontvangen voor dit onderzoek een uitnodiging.

Belastingdienst

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken de dienstverlening in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst hebben ingericht. Er wordt onder andere inzichtelijk gemaakt welke diensten op het gebied van digitale vaardigheden bibliotheken in de aangifteperiode 2020 aanboden. Ook wordt onderzocht hoeveel mensen zijn bereikt met spreekuren en invulcursussen. Daarnaast komt de samenwerking met externe partners binnen deze programmalijn aan bod. Bibliotheken ontvangen voor dit onderzoek een uitnodiging.

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Invloed coronacrisis op de boekenbranche

Het boekenvak heeft tijdens de coronacrisis de handen ineengeslagen voor de campagne #ikleesthuis, dat er in korte tijd voor heeft gezorgd dat Nederlanders flink aan het lezen zijn geslagen. Uit consumentenonderzoek blijkt dat ruim de helft van de volwassen Nederlandse consumenten tijdens de coronacrisis boeken leest en luisterde. Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix. Ook de merkbekendheid van de #ikleesthuis-campagne is – zeker voor de korte looptijd – opmerkelijk hoog. Bekijk de publicatie van CPNB >

Inventarisatie klassieke bibliotheekkennis

In opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de KB heeft Cubiss een inventarisatie gemaakt van specialistische kennis op het vlak van de ‘klassieke bibliotheek’ die mogelijk uit de sector dreigt te verdwijnen. Dit onderzoek zal wordt gebruikt bij het vormgeven van het curriculum voor het opleiden van bibliotheekmedewerkers. Bekijk het onderzoek >

Voorlezen in de kinderopvang

Stichting Lezen heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang. De resultaten stemmen optimistisch. Zo worden door de meeste instellingen het algemene voorleesklimaat en de boekencollectie goed beoordeeld. Ook worden voorlezen en leesbevordering als belangrijk ervaren, door zowel managers als pedagogisch medewerkers. Lees het rapport >

De Bibliotheek op school voor mbo

Een ruime meerderheid van de mbo-studenten die de Monitor de Bibliotheek op school hebben ingevuld, vindt lezen belangrijk. Dat blijkt uit het onderzoek dat Sardes in opdracht van Stichting Lezen heeft afgenomen onder 853 mbo-studenten. De meest voorkomende leesbevorderende activiteiten door docenten in het mbo zijn het geven van boekentips aan studenten (61%), gevolgd door de studenten met elkaar in gesprek brengen over boeken (50%) en voorlezen (46%). Lees meer >