Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate juni 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Update dossier Digitaal burgerschap

Naar aanleiding van het Nationale Bibliotheekcongres 2021, dat in januari plaatsvond, maakten we het dossier Digitaal burgerschap. Nu, een halfjaar later, is het hoog tijd voor een update. Nieuw zijn onder meer rubrieken over kunst en data, datacommons en beschikbare workshops en cursussen over digitaal burgerschap. Bekijk het dossier >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Themameting anderhalvemeterbibliotheek

Een jaar geleden vroegen we tijdens de halfjaarlijkse themameting van de Bibliotheekmonitor naar de invloed van de coronacrisis op het reilen en zeilen in de bibliotheek. Nu nodigen we bibliotheken opnieuw uit inzicht te geven in de veranderingen in hun organisatie, onder meer op het gebied van digitalisering, activiteiten en personeelsbeleid. Lees meer >

Onderzoeken rondom onderwijs half juli van start via Bibliotheekmonitor

Half juli starten drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs: voorschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeken vinden plaats via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor kinderopvanglocaties, basisscholen en middelbare scholen vormgeven. Lees meer >

IDO-registratietool eind juni beschikbaar

De landelijke campagne rondom het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is gestart en steeds meer bibliotheken openen een IDO. Het is nu des te belangrijker om de dienstverlening te registreren. Dat kan vanaf eind juni met de Outputregistratietool: een tool waarin bibliotheken bijhouden hoeveel en wat voor vragen bezoekers bij het IDO stellen. Weten hoe het werkt? Lees meer >

Webinar Bibliotheekstatistiek

Op 8 juli worden de uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob gepubliceerd in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek. In dit dossier komen de belangrijkste cijfers over de stand van bibliotheekland aan bod. Meer weten? Neem dan deel aan de webinar op woensdag 21 juli van 15.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze sessie geven we uitleg over de cijfers en de instrumenten. Ook is er gelegenheid vragen te stellen over het onderzoek en de uitkomsten. Doe mee >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Digitale inclusie in beeld

Veel mensen kunnen niet aanhaken bij de e-participatiesamenleving. Juist de mensen die gebaat zijn bij goede informatieverstrekking en dienstverlening raken daardoor uit beeld en op achterstand. Hoe komt het dat niet iedereen gebruik kan maken van het internet? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij de behoeften van mensen? Waarom is dit grote en urgente probleem zo lang buiten beeld gebleven? En wat betekent dit voor de (nabije) toekomst? In het boekje Uit beeld geraakt vind je antwoorden van ervaringsdeskundigen en lokale organisaties, elf wegwijzers voor de toekomst delen. Bekijk het boekje >