Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate maart 2022

​​​​​​​Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: bibliotheken en primair onderwijs

Ondanks de beperkingen door de maatregelen rondom de coronacrisis bedienden bibliotheken ook in het schooljaar 2020-2021 ruim 5,3 duizend schoolvestigingen voor het primair onderwijs, 78% van alle schoolvestigingen in hun werkgebied. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Alle 140 basisbibliotheken werken samen met het primair onderwijs, onder meer op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Lees meer >

Bibliotheekmonitor: bibliotheken en voortgezet onderwijs

Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus hebben bibliotheken ook in het afgelopen schooljaar hun band met het voortgezet onderwijs verstevigd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Een groot deel van de bibliotheken werkte in het schooljaar 2020-2021 actief met scholen samen. Ook werden meer nieuwe samenwerkingen verkend. Lees meer >

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken.

Invulling SMILES-workshops rondom desinformatie bekend

Dit jaar gaat het internationale mediawijsheidsproject SMILES van start. Al 6 bibliotheken en scholen hebben aangegeven te willen meedoen aan het project, dat erop gericht is jongeren te wapenen tegen desinformatie. Aanmelden voor het project kan nog tot 15 mei. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Gegevenslevering Wsob 2022 van start

Het meest omvangrijke onderzoek naar openbare bibliotheken is gestart via de Bibliotheekmonitor: de Gegevenslevering Wsob. Met de resultaten wordt de staat van het bibliotheekstelsel in kaart gebracht. Een deel van de vragenlijsten staat alleen nog deze week open. Lees meer >

Basisvaardigheden voor volwassenen van start

Het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen gaat deze week van start. Dit onderzoek wordt uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt het aanbod van openbare bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2021 in kaart gebracht. Later dit jaar starten ook de onderzoeken naar de samenwerking met de Belastingdienst, het primair en het voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Lees meer >

Impactmonitorjaar 2022 in april van start

In april gaat het nieuwe monitorjaar van de Impactmonitor van start. Met deze landelijke tool kunnen bibliotheken de effecten van hun cursussen meten. Bibliotheken hebben nog tot en met 28 maart de kans zich aan te melden voor deze nieuwe ronde. Het monitorjaar van de Impactmonitor loopt dit jaar tot en met december 2022. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Iene Miene Media-onderzoek 2022

Mediaopvoeding is onder ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar geen urgent onderwerp. Bij maar liefst driekwart van de ouders staat mediaopvoeding op de laatste plaats – na gezonde voeding, voldoende bewegen, sociaal gedrag en hygiëne. Slechts een kwart van de ouders maakt zich zorgen over negatieve effecten zoals bijziendheid of overgewicht. Dit blijkt uit het Iene Miene Media-onderzoek 2022, dat tijdens de start van de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april) wordt gepresenteerd. Lees meer >

BiebPanel Ledenonderzoek najaar 2021

Het nieuwe ledenonderzoek van het BiebPanel van Probiblio is gepubliceerd. Aan het onderzoek hebben 14.670 leden van circa 80 bibliotheken deelgenomen. Elke bibliotheek legde de algemene module voor en drie modules naar keuze, zoals Bekendheid diensten & activiteiten, Lidmaatschap en Maatschappelijke waarde. Bekijk de infographic >