Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate mei 2020

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Groeiende samenwerking tussen bibliotheek en basisschool

Vrijwel alle bibliotheken en basisscholen werken nauw met elkaar samen om kinderen zoveel mogelijk in aanraking te brengen met boeken en lezen. Het aantal basisschoollocaties dat samenwerkt met de bibliotheek volgens de aanpak de Bibliotheek op school groeit nog steeds: in het schooljaar 2018-2019 sloten zich zo’n 200 nieuwe schoollocaties uit het primair onderwijs zich aan bij de aanpak. Lees meer in het onderzoek van de KB >

Meer vo-locaties gebruiken aanpak de Bibliotheek op school

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en digitale geletterdheid voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Dit doen ze onder andere in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Ze maken hierbij steeds meer gebruik van landelijke programma’s, zoals de Bibliotheek op school. In lokaal ontwikkelde programma’s en initiatieven wordt toenemend geïnvesteerd. Lees meer in het onderzoek van de KB >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

CrisisBieb

Het coronavirus raakt alle bibliotheken. De KB wil in kaart brengen welke vormen van dienstverlening bibliotheken tijdens de sluiting aanbieden en welk publiek zij daarmee bereiken. Ook met het oog op de toekomst, om te leren van deze tijd. Doe mee >

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een actueel thema, waarvoor wereldwijd veel aandacht is. Ook in de bibliotheekwereld toenemende aandacht voor het onderwerp. Met deze vragenlijst willen we inzicht krijgen in de staat van de bibliotheeksector op het gebied van duurzame ontwikkeling. In hoeverre is duurzaamheid een onderwerp van gesprek? En wat doen bibliotheken om bij te dragen aan een duurzame samenleving? Doe mee >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Stichting Lezen: De leeswereld van jongeren en jongvolwassenen

In dit rapport wordt uiteengezet hoeveel en hoe graag jongeren lezen, en wat ze dan het liefst lezen. Ook wordt bekeken welke invloed hun school, gezin en vrienden hebben op hun leesgedrag. Daarnaast wordt het koop- en leengedrag van de jongeren in kaart gebracht en krijgen we inzicht in hun kennis van het boekenaanbod en de bekendheid van leesbevorderingscampagnes onder de jongeren. Lees meer >

Meer lezen

Meer te weten komen over het bibliotheekveld en aangrenzende sectoren? Lees hier verder.

Meerderheid Nederlanders bezoekt online lees- en schrijfplatform

De meerderheid van de Nederlanders bezoekt weleens een online platform voor lezen of schrijven. Via deze platforms krijgen ze toegang tot of aanbevelingen voor boeken of e-books en kunnen ze zelfgeschreven verhalen delen en lezen. De gebruiker van online lees- en schrijfplatforms is over het algemeen jonger dan de gemiddelde boekenlezer. Lees meer op Bibliotheekinzicht >

De bibliotheek in het culturele veld

De bibliotheek valt binnen de culturele sector – een sector die te kampen heeft met een toenemende krimp. Ook de letterensector wapent zich hiertegen met verschillende initiatieven, die zich richten op meer innovatie en diversiteit. Lees meer op Bibliotheekinzicht >

De bibliotheek en de digitale overheid

De bibliotheek wil leden en bezoekers zo goed mogelijk begeleiden bij het gebruik van de digitale overheid. Deze begeleiding krijgt onder meer vorm in de structurele samenwerking met de Belastingdienst, de aanwezigheid van informatiepunten en deelname aan het programma rondom digitale inclusie. Lees meer op Bibliotheekinzicht >