Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate mei 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Makerplaatsen in de bibliotheek

Bibliotheken organiseren allerlei activiteiten voor makers, zoals programmeren, robotica en videobewerking. Veel bibliotheken hebben daarvoor een makerplaats ingericht. Naar die activiteiten en ruimtes heeft de KB nieuw onderzoek uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Lees meer over het onderzoek >

Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na COVID-19

De coronacrisis raakt de Nederlandse boekensector hard. Hoewel een economische ramp tot nu toe uitbleef, hebben relatief zwakkere spelers, zoals auteurs en kleinere boekhandels, duidelijk te lijden onder de situatie. De machtsbalans viel het afgelopen jaar uit in het voordeel van online boekverkopers. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in hun rapport over de toekomst van de boekensector na de coronacrisis. Lees het rapport >

Readification: pilot met lezen en games

Dinsdag 11 mei zetten de Leescoalitie, waarin de KB partner is, en gameontwikkelaar Ubisoft samen een nieuwe stap in het offensief tegen ontlezing onder jongeren: de pilot Readification. Dit is een nieuwe vorm van leesbevordering, waarbij populaire games en de bijbehorende fictieve werelden de basis vormen voor nieuwe verhalen. Het idee achter de pilot is om leesplezier bij jongeren aan te wakkeren door ze te bereiken op een plek waar ze al graag zijn en waarbij het lezen van verhalen heel goed past: de fictieve wereld van games. Stichting Lezen en de KB laten samen onderzoek uitvoeren naar het effect van de pilot op zowel het lezen zelf als het imago van lezen. Lees meer >

Digitaal lezen: e-reader of smartphone?

Het jaarlijkse GfK-onderzoek Trends in Digitale Media inventariseert het bezit en gebruik van digitale media-apparaten onder alle Nederlanders. Op verzoek van KVB Boekwerk heeft GfK extra data opgeleverd over het digitale mediagebruik van boeklezers. Deze cijfers laten zien dat tijdens de coronacrisis het gebruik van de smartphone is verder geïntensiveerd – niet alleen voor (video)bellen, foto’s maken en chatten, maar ook voor het lezen van boeken, magazines en het nieuws. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Arbeidsmarktanalyse BibliotheekWerk

Wil je meehelpen de behoeften van openbare bibliotheken en hun medewerkers in kaart te brengen? Doe mee aan de arbeidsmarktanalyse van BibliotheekWerk. Met deze gegevens in de hand kunnen openbare bibliotheken beter inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de wensen en behoeften van hun medewerkers. Er zijn twee aparte vragenlijsten gemaakt: een voor bibliotheekmedewerkers en een voor bibliotheekdirecteuren. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Toekomstverkenning Digitalisering 2030

Onlangs stuurde het kabinet de derde update van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Tweede Kamer. De update bevat een vooruitblik naar de digitale toekomst: de Toekomstverkenning Digitalisering 2030. In deze publicatie staan enkele belangrijke digitaliseringstrends en toekomstbeelden beschreven. Lees de verkenning >

Magazine Cubiss over leesmotivatie

De lees- en taalvaardigheid van jongeren gaan rap achteruit. Onderwijs en bibliotheek spelen een belangrijke rol in de maatschappelijke opgave de dalende cijfers te bestrijden. In het nieuwe magazine van Cubiss lees je meer over het nut en de noodzaak van leesbevordering. Ook ontdek je praktijkvoorbeelden die inspireren om leesplezier en -motivatie bij jongeren te stimuleren en vind je meer informatie over de start van Leesoffensief Brabant. Lees het magazine >

Onderzoek Cubiss over ontwikkeling bibliotheekmedewerkers

Het opleiden, bijscholen en ontwikkelen van bibliotheekmedewerkers is een actueel thema. De veranderende rol van de bibliotheek vraagt om nieuwe competenties. In recent onderzoek heeft Cubiss de opleidingsbehoefte en voorkeursvorm van leren in beeld, zowel vanuit het management als vanuit de medewerkers zelf. Ruim 140 bibliotheelprofessionals vulden de vragenlijst in. Lees meer over het onderzoek >