Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | november 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

KB partner in onderzoeksgroep toegepaste AI

De komende acht jaar is de KB betrokken bij een onderzoeksgroep van hogescholen die onderzoek doen naar het verantwoord inzetten van kunstmatige. Zij hebben daarvoor onlangs een SPRONG-subsidie toegekend gekregen. SPRONG is een achtjarige subsidie voor het versterken van een bestaande onderzoeksgroep, waarin hogescholen samenwerken met praktijkpartners op actuele maatschappelijke thema’s. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Update Digitale Inclusie

Op 4 november vond een update rondom Digitale Inclusie plaats. Hierbij werden onder meer de vervolgsubsidie, de outputregistratietool en deskundigheidsbevordering besproken. De bijeenkomst is terug te kijken via Bibliotheeknetwerk. Kijk terug >

Gegevenslevering Wsob vanaf januari van start

De dataverzameling rondom de Gegevenslevering Wsob gaat bijna van start. Op basis van deze data wordt het dossier Bibliotheekstatistiek over 2021 samengesteld. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken. De Wsob kent aparte data-inzamelingen voor openbare bibliotheken, POI’s en de online Bibliotheek. Daartoe wordt bibliotheken gevraagd een aantal gegevens vooraf aan te leveren via het Datawarehouse en G!DS. Lees meer >

Startsessies landelijke impactcommunity

De landelijke impactcommunity trapte af met een inspiratiesessie op 26 november door Christian Ulrich Lauersen van de Bibliotheek Roskilde in Denemarken. Hij vertelde meer over het Impact Compass dat zij gebruiken. Op 14 december wordt samen met Probiblio een bijeenkomst georganiseerd rondom de impact van het programma Digitale Inclusie. De online sessies zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Monitor BoekStart in de kinderopvang 2020

Sinds 2015 voert DESAN Research Solutions in opdracht van Stichting Lezen de Monitor BoekStart in de kinderopvang uit. Ook dit jaar is weer een hechte samenwerking tussen bibliotheken en de kinderopvang te zien, waarbij steeds meer aandacht is voor digitale prentenboeken en apps. Ook in de inrichting van de voorleeshoek en de collectie zijn verbeteringen te zien. Bekijk het onderzoek >

Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2021

Van belastingaangifte doen en je beroep goed kunnen uitoefenen tot nepnieuws op sociale media herkennen: om mee te doen in de samenleving is digitale geletterdheid voor iedereen belangrijk. Toch scoren achterstandsleerlingen aanzienlijk lager als het gaat om digitale geletterdheid. Dat blijkt uit de Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2021. Lees meer >

Opgave AI: De nieuwe systeemtechnologie

Kunstmatige intelligentie (AI) kent allerlei vormen en toepassingen: van gezichtsherkenning tot vertaalapps, van medische diagnoses tot anticiperen op criminaliteit, en van fraudebestrijding tot het beïnvloeden van wat we kopen, lezen en stemmen. En dat is nog maar het begin. Als Nederland zich op deze fundamentele verandering niet goed voorbereidt, is er niet alleen het risico dat kansen worden gemist, maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient. Dat stelt de WRR in het rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Bekijk het rapport >