Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate oktober 2020

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Toevoegingen dossier De bibliotheek in coronatijd

Nieuw in het dossier De bibliotheek in coronatijd: een overzicht van de maatregelen in de anderhalvemeterbibliotheek, onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het bibliotheekwerk, antwoord op de vraag of we door de crisis meer zijn gaan lezen en bespiegelingen over de kwestie welke informatie over deze tijd ook voor de toekomst bewaard moet blijven. Ook laten we enkele kritische denkers aan het woord, die reflecteren op de manier waarop bibliotheken zich in deze tijd positioneren. Bekijk het dossier op Bibliotheekinzicht >

Artikel Beleidshistorie van openbare bibliotheken

Het openbarebibliotheekbeleid van Nederland kent een rijke historie. Van de relatie met de volksbibliotheken tot het gevecht om overheidssubsidie, van economische crises tot de Tweede Wereldoorlog, van de verzuiling tot de komst van het internet: allemaal hebben deze ontwikkelingen invloed uitgeoefend op de huidige inrichting van het Nederlandse bibliotheekstelsel. In het nieuwe artikel op Bibliotheekinzicht vind je een historisch overzicht van de bibliotheeksector. Lees het artikel >

Dashboard Basisvaardigheden voor volwassenen

Nu te bekijken: het dashboard Basisvaardigheden voor volwassen. Dit dashboard toont de gegevens van het bijbehorende onderzoek, waarvan de resultaten vorige maand zijn gepubliceerd. Het dashboard geeft bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Zo biedt het dashboard diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. Bekijk het dashboard op Bibliotheekinzicht >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Webinar Monitoring Digitale Inclusie

Op 26 oktober van 14.00 tot 15.00 uur praten we je bij over de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die dit jaar zal worden gelanceerd. Ook geven we een update van de overige monitoring in het kader van Digitale Inclusie. In een klein uurtje geven we informatie over het proces, de methodiek en techniek en beantwoorden we vragen die leven onder bibliotheken en POI’s. Je kunt je aanmelden voor de webinar via deze link. Na afloop is de webinar terug te zien via Bnetwerk en het YouTube-kanaal van de KB. Lees meer >

Onderzoekswebinar: Publieke sfeer in openbare bibliotheken

Van oktober 2019 tot april 2020 deed Sjoerd Hekman, masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen en als stagiair verbonden aan de KB, onderzoek naar de bibliotheek als publieke ruimte. In zijn onderzoek verkent hij de rol en betekenis van bibliotheken binnen de publieke sfeer en presenteert hij een model dat helpt bij het verder onderzoeken en bevorderen van de rol van bibliotheken binnen deze publieke sfeer. Op vrijdagmiddag 13 november zal hij een online presentatie verzorgen waarin hij het onderzoek. Meld je aan >

Leergang Impactmanagement

Na drie succesvolle rondes gaat dit najaar de vierde ronde van de leergang Impactmanagement van start. In deze leergang leer je hoe je onderzoek kunt inzetten om de impact van je bibliotheek te vergroten. Je leert impactdoelen te formuleren en meetbaar te maken en resultaten om te zetten in concrete verbeteracties. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt voor verschillende manieren van rapporteren en communiceren en leer je hoe je een impactcultuur binnen je bibliotheek creëert. Lees meer over de leergang Impactmanagement en schrijf je in >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Verdiepend rapport PISA-onderzoek

Nederlandse vijftienjarigen scoren slecht – en steeds slechter – op leesvaardigheid, zo werd eind 2019 bekend in het internationaal vergelijkende onderzoek PISA-2018. Ze hebben ook nog eens minder plezier in lezen én besteden er bovendien minder tijd aan, blijkt nu uit een verdiepende rapportage van de PISA-onderzoekers. Een gecombineerde en preventieve aanpak is belangrijk om het tij te keren. Bekijk het rapport >

Invloed van corona op bibliotheekwerk

Welke invloed heeft de coronacrisis op werken bij de bibliotheek? Om meer inzicht te krijgen op de effecten van de maatregelen heeft BibliotheekWerk de corona-observatiemonitor laten uitvoeren. De resultaten laten zien dat de maatregelen die in de coronacrisis genomen zijn, zorgen voor een andere manier van werken en samenwerken, ook na de versoepeling en gefaseerde openstelling van bibliotheken voor publiek. Lees meer over het onderzoek >