Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate oktober 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Onderzoek naar digitale lezers

Het e-book is inmiddels niet meer weg te denken uit de boekenwereld. Een op de vier Nederlanders leest weleens een e-book. Daarnaast zijn er nog veel andere manieren om digitaal een verhaal tot je te nemen. Denk aan luisterboeken of verhalende podcasts en games. Gebruikers van deze digitale verhalen worden ook wel digitale lezers genoemd. De eerste themameting van 2021 van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek legt de focus op deze groep lezers. Bekijk het onderzoek >

Dashboard Basisvaardigheden voor volwassenen 2020

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen. In een nieuw dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Bekijk het dashboard >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Webinar Bibliotheekmonitor Basisvaardigheden 2020

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport over het bibliotheekaanbod op het gebied van basisvaardigheden in coronatijd. Wil je meer uit het onderzoek halen? Neem dan deel aan het webinar op 27 oktober van 14.00 tot 15.00 uur. Je krijgt dan uitleg over de cijfers en de instrumenten. Ook kun je vragen stellen over het onderzoek en de uitkomsten. Meld je aan >

Landelijke impactcommunity van start

Onlangs vond de aftrap van de landelijke impactcommunity plaats. De community sluit aan bij de leergang Impactmanagement van de KB, waarin bibliotheekprofessionals worden geholpen meer impactgericht te werken en te communiceren. Om deelnemers van de leergang blijvend van elkaar te laten leren, is nu een impactcommunity in het leven geroepen. Daartoe zijn ook twee communitymanagers aangesteld. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Zorgen Nederlanders over online veiligheid

Nederlanders maken zich meer zorgen over hun online veiligheid. In 2020 maakte minder dan de helft zich hierover minimaal enige zorgen (46%). In 2021 is dit toegenomen tot 60 procent. Tegelijkertijd daalt het rapportcijfer dat men zichzelf geeft voor de eigen omgang met online risico’s juist van een 7,0 naar een 6,6. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Lees meer over het onderzoek >

Jongeren als vrijwilliger in de bibliotheek

Wat motiveert jongeren om vrijwilligerswerk bij de bibliotheek te doen? Daarnaar deed Probiblio onderzoek. De interviews bevestigen het beeld dat jongeren graag willen bijdragen aan de samenleving en daar past de bibliotheek goed bij. Om jongerenvrijwilligers te kunnen vinden, helpt het om jongeren persoonlijk en via de juiste digitale kanalen aan te spreken. Lees meer over het onderzoek >

Verschil in Nederland 2014-2020

In het doorlopende onderzoek ‘Verschil in Nederland’ brengt het SCP in kaart hoe de Nederlandse bevolking is opgedeeld. Uit de nieuwste editie komt naar voren dat de structurele ongelijkheden tussen zes sociale groepen in de periode 2014-2020 niet ingrijpend zijn veranderd. Net als in ander SCP-onderzoek treffen we ook hier kwetsbare burgers aan die achterblijven. Hier liggen kansen voor de bibliotheek. Lees meer over het onderzoek >