Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate september 2020

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Nieuw op Bibliotheeknetwerk: alle vakpublicaties bij elkaar

Op Bibliotheeknetwerk, een bundeling van een groot deel van de Nederlandse bibliotheekwebsites, is binnen de sectie Onderzoek een nieuwe pagina te vinden: Vakpublicaties. Hier vind je een overzicht van de publicaties die de Onderzoeksafdeling van de KB verzorgt, onder meer voor Bibliotheekblad en IP | vakblad voor informatieprofessionals. De meest recente toevoeging is het artikel Getroffen maar weerbaar, over nationale en lokale bibliotheken in coronatijd. Ga naar de pagina Vakpublicaties >

De bibliotheek en basisvaardigheden

Het aanbod van de bibliotheek op het gebied van taal en digitaal blijft onverminderd groot. Dat blijkt uit onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de lijn die is ingezet met het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden ook in 2019 succesvol is doorgetrokken. Bekijk het onderzoek >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Samenwerking primair en voortgezet onderwijs

Onlangs is gestart met twee onderzoeken rondom het primair en voortgezet onderwijs en de bibliotheek. De onderzoeken vinden plaats via de Bibliotheekmonitor, voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor basisscholen en middelbare scholen vormgeven.

Haal meer uit data

In het project Haal meer uit data werkt de KB samen met bibliotheken en POI’s aan een handleiding om de eerste stappen te zetten richting data-geïnformeerd werken. In een vijftal workshops vergroten deelnemers hun inzicht in de beschikbare data en instrumenten en het ontwikkelen zij een plan van aanpak om data-geïnformeerd werken in de bibliotheekpraktijk te brengen. Lees meer over het project Haal meer uit data >

Aanvullend onderzoek Belastingdienst

Bibliotheken die deelnemen aan de subsidieregeling Bibliotheek en Belastingdienst ontvangen binnenkort een extra vragenlijst over de belastingdienstverlening. Deze aanvullende inventarisatie meet de aangifteperiode januari tot en met augustus. Dit omdat uit de eerdere meting bleek dat veel burgers om uitstel hebben gevraagd, en dat dienstverlening bij bibliotheken door coronamaatregelen niet mogelijk was. Lees meer over de aanvullende inventarisatie >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Bevindingen pilot kopgroep BoekStart in de kinderopvang

In de periode van maart 2019 tot maart 2020 hebben zes bibliotheken door heel Nederland met tien kinderopvanglocaties intensief samengewerkt aan het stimuleringstraject BoekStart in de kinderopvang. De bevindingen zijn door Oberon samengevat in de brochure Eén grote bundeling van taalactiviteiten. Lees de brochure >

Offline activiteiten op anderhalve meter

In coronatijd zijn er ontzettend veel ideeën, initiatieven én uitdagingen gedeeld rond basisvaardighedenprogrammering. Hoe organiseer je een offline activiteit volgens de actuele coronarichtlijnen? POI's en SPN ontwikkelden gezamenlijk een dossier met suggesties. Lees het dossier >

Vrijwilligers in de bibliotheek

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit het bibliotheeklandschap. Wat betekent hun rol voor bibliotheken, ook op de langere termijn? In opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzocht Probiblio de inzet van vrijwilligers bij bibliotheken. Download de themapublicatie >

Leesgedrag in coronatijden

De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de daginvulling van de Nederlandse consument. Met de intelligente lockdown, het tijdelijk sluiten van horeca, winkels en bibliotheken en het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven heeft iedereen zijn vrijetijdsbesteding in meerdere of mindere mate moeten aanpassen. In de twee meest recente metingen van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek naar lees-, koop- en leengedrag van Nederlandse consumenten is dan ook extra aandacht besteed aan de invloed die de intelligente lockdown heeft gehad op het leesgedrag van de Nederlanders. Lees meer over deze onderzoeken >