Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate september 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Rapportage basisvaardigheden voor volwassenen

Ondanks de beperkingen die bibliotheken in 2020 ondervonden vanwege de coronamaatregelen, is het aanbod van de bibliotheken rondom basisvaardigheden in grote lijnen constant gebleven. Met alternatieve dienstverlening zoals online Taalhuizen, telefonische spreekuren en één-op-één-hulp op afspraak zetten bibliotheken zich ook in coronatijd onverminderd in voor kwetsbare burgers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Bekijk het onderzoek >

Inventarisatie onderwijsaanbod rondom nepnieuws

Na de uitbraak van het coronavirus lijkt de hoeveelheid fake news en desinformatie die dagelijks wordt geproduceerd en gedeeld in een stroomversnelling te zijn geraakt. Ook Nederlandse kinderen worden steeds vaker blootgesteld aan desinformatie. Om hun te leren kritisch te reflecteren op het nieuws dat zij voorgeschoteld krijgen, werkt de KB met partners uit Nederland, België en Spanje samen aan nieuwe methoden om media- en informatievaardigheden te ontwikkelen. Een uitgebreid vooronderzoek laat zien hoe het huidige landschap van interventies eruitziet en wat we kunnen leren van de kennis en ervaringen van experts en professionals. Lees meer >

Monitor de Bibliotheek op school

Zoals ieder jaar heeft onderzoeksbureau DESAN Research Solutions in 2020 in opdracht van de KB een landelijke analyse uitgevoerd in de vorm van de Monitor de Bibliotheek op school. In deze analyse zijn aan het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs die samenwerken met de Bibliotheek op school vragen gesteld over informatievaardigheden. Bekijk het rapport >

Update MAKERLAB

Graag praten we je bij met een korte update vanuit het project MAKERLAB, waarin vier bibliotheken in een jaar tijd hun makerplaats opnieuw inrichten. Inmiddels zijn studenten van de TU Delft aan de slag gegaan om voor de deelnemende bibliotheken vernieuwende ontwerpen te maken, en is het aan bibliotheken om daarmee aan de slag te gaan. Lees de hele update >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Denk mee over de Cockpit

Houdt jouw POI of bibliotheek zich bezig met het verzamelen van data over bezoekers, leden of potentiële gebruikers van de bibliotheek? Wordt er gebruikgemaakt van dashboards, onderzoeksinstrumenten, registratiesystemen of andersoortige informatiesystemen voor de verzameling, opslag, analyse en rapportage van deze data? Zorg er dan voor dat jouw organisatie vertegenwoordigd wordt in de gesprekken om mee te denken over de ontwikkeling van een informatie-Cockpit voor het openbarebibliotheekstelsel. Lees meer over de Cockpit >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Lees Lezer Leest! voor kinderen en basisonderwijs

Leesplezier is nodig om van ieder kind een goede, volwassen lezer te maken. Dat is een maatschappelijke opgave, waarin onderwijs en bibliotheek een belangrijke rol spelen om plezier en motivatie voor lezen te stimuleren. In het magazine Lees Lezer Leest! lees je meer over nut en noodzaak van leesbevordering en ontdek je praktijkvoorbeelden die inspireren om ermee aan de slag te gaan. Lees de publicatie >

Leesmotivatie onder de loep

Wat is leesmotivatie? Wat kenmerkt de ongemotiveerde lezer? En hoe kan de leesmotivatie van kinderen worden vergroot? In de publicatie Leesmotivatie onder de loep van Stichting Lezen wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek antwoord gegeven op deze vragen. Lees het onderzoek >

Basisvaardigheden in het sociale domein

Welke uitdagingen komen maatschappelijk werkers tegen bij het signaleren van beperkte basisvaardigheden? En hoe begeleid je mensen die hiermee worstelen? Henri Faun, onderzoeker bij Panteia, bracht met zijn collega’s twee lokale aanpakken – in Haarlem en Breda – in kaart. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de twee aanpakken. Lees meer >

Evaluatie Ouderen in de Wijk

Ouderen in de Wijk is een initiatief dat in 2015 is gestart en door de vier grote bibliotheken van Nederland – Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam – wordt uitgevoerd, met als doel pensioengerechtigden (weer) zelfredzaam te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door verschillende activiteiten te organiseren en het overige aanbod in de wijk in kaart te brengen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft, in opdracht van de bibliotheek, kwalitatief onderzoek gedaan naar Ouderen in de Wijk. Zowel de ouderen en professionals als de externe organisaties die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering zijn positief over de interventie, blijkt uit het onderzoek. Lees de evaluatie >