Onderzoek

Support Bibliotheekmonitor

Antwoord op de meest voorkomende vragen bij het gebruik van de Bibliotheekmonitor.
Inhoudsblok

Aanmelden en inloggen

Hoe kan ik een nieuw account aanvragen?

Heb je nog geen account? Dan kun je deze aanvragen via bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl. Geef daarbij je naam en e-mailadres op en geef duidelijk aan voor welke bibliotheek je een account aanvraagt en waarom je gebruik wilt maken van de Bibliotheekmonitor (bijvoorbeeld de vragenlijst Basisvaardigheden invullen of lokale infographics inzien). Nadat het account is aangemaakt, ontvang je een e-mail om je inschrijving voor de Bibliotheekmonitor te bevestigen.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord kwijt ben?

Op de inlogpagina kun je via de knop ‘Wachtwoord vergeten’ automatisch een nieuw wachtwoord generen. Vul hier je gebruikersnaam en gekoppeld e-mailadres in en je nieuwe wachtwoord wordt direct verstuurd. Lukt dit niet? Stuur dan een e-mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl en vermeld daarin dat het niet lukt om je wachtwoord opnieuw aan te vragen.

Waarom heb ik een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een vragenlijst?

Voor elke vragenlijst worden de contactpersonen via de POI geïnventariseerd. De POI’s vragen bij bibliotheken na welke persoon de vragenlijst het beste in kunnen vullen, meestal afhankelijk van de functie. Heb je het idee dat jij niet de juiste persoon bent voor het invullen van deze vragenlijst? Overleg welke persoon binnen jouw bibliotheekorganisatie de vervangend contactpersoon wordt en mail diens naam en e-mailadres, met daarbij om welke vragenlijst het gaat naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl.

Ik wil een andere contactpersoon opgeven voor het invullen van een vragenlijst. Wat moet ik doen?

Overleg welke persoon binnen jouw bibliotheekorganisatie de vervangend contactpersoon wordt en mail diens naam en e-mailadres, met daarbij om welke vragenlijst het gaat naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl.

Achtergrond

Ben ik verplicht om aan de onderzoeken deel te nemen?

Niet alle onderzoeken zijn verplicht om aan deel te nemen. Bij de onderzoeken die verplicht zijn vanuit de wet of een bepaalde subsidieregeling, wordt dat vermeld in de uitnodigingsmail. Maar deelname aan de andere onderzoeken is ook in het voordeel van jouw bibliotheek. Zo help je een goed beeld te schetsen van de belangrijke rol die de bibliotheken spelen in de samenleving. Daarnaast ontvang je na deelname een rapportage en infographic met informatie over je eigen bibliotheek, afgezet tegen het landelijk en provinciaal gemiddelde en bibliotheken van gelijke omvang.

Worden de gegevens openbaar gemaakt?

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wob. Dit houdt in dat de gegevens die wij verzamelen in principe openbaar zijn. Dit geldt zowel voor de bibliotheekgegevens die in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob worden verzameld, als voor de onderzoeksgegevens die met de andere metingen worden verzameld. Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, dit omwille van privacybescherming.

 Inhoud

In de online vragenlijst worden vragen overgeslagen. Hoe kan dit?

Om de referentie naar vragen gemakkelijker te maken zijn de vragen in zowel de Word- als online versie van de vragenlijst genummerd. Op sommige vragen zit een voorwaarde, dit betekent dat afhankelijk van het antwoord op een andere vraag deze vraag wel of niet gesteld wordt. In de Word-versie zijn deze vraagvoorwaarden bij de vraagtekst opgenomen. In de online versie worden de vragen met een bepaalde voorwaarde overgeslagen als er niet aan een voorwaarde voldaan wordt.

Wat moet ik doen als ik het antwoord op één of meerdere vragen in een vragenlijst niet weet?

In de uitnodigingsmail wordt altijd een Word-versie van de online vragenlijst meegestuurd. We adviseren de Word-versie eerst met andere collega’s binnen je organisatie in te vullen, en vervolgens met deze Word versie de online versie van de vragenlijst invult. Bij aantallen is het ook mogelijk om een schatting in te vullen, als je het exacte aantal niet weet. Heb je het idee dat jij niet de juiste persoon bent voor het invullen van een vragenlijst? Overleg welke persoon binnen jouw bibliotheekorganisatie de vervangend contactpersoon wordt en mail diens naam en e-mailadres, met daarbij om welke vragenlijst het gaat naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl.

Ik wil een wijziging doorvoeren in de vragenlijst, maar deze is gesloten. Wat moet ik doen?

Als een vragenlijst is afgerond, wordt deze gesloten. Als de deadline voor het invullen van de vragenlijst is verstreken kunnen de antwoorden mogelijk nog gewijzigd worden voor publicatie van de gegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl en vermeld daarin om welke vragenlijst het gaat, het vraagnummer, en welk antwoord er gewijzigd moet worden.

Wat moet ik doen als ik een vraag heb over het invullen van een specifieke vragenlijst?

Stuur een e-mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl en vermeld daarin om welke vragenlijst het gaat, het vraagnummer (uit de Word-vragenlijst) en je concrete vraag.

Ik heb een vraag over een definitie in een vragenlijst. Wat moet ik doen?

Om er voor te zorgen dat de vragen door alle bibliotheken op dezelfde manier worden ingevuld geven we zoveel mogelijk definities mee aan deze vraag. We begrijpen dat deze soms ook vragen oproepen. Neem contact op met de helpdesk bij vragen over definities door te mailen naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl en vermeld daarin om welke vragenlijst het gaat, het vraagnummer en wat je vraag is over de definitie.

Resultaten

Kan ik met mijn bibliotheekaccount alle infographics en vragenlijsten inzien?

Met een account kun je bij alle lokale infographics van de onderzoeken waar je bibliotheekorganisatie aan heeft deelgenomen. Ben je geregistreerd als contactpersoon voor een specifiek onderzoek, dan ontvang je als enige de e-mails met betrekking tot dat onderzoek, zoals uitnodigingen. Maar iedereen van jouw bibliotheekorganisatie kan met zijn of haar account alle openstaande vragenlijsten en infographics van de organisatie benaderen.

Waar kan ik de reeds gepubliceerde individuele rapportages en infographics vinden?

Vanaf 2020 worden er geen individuele rapportages meer gemaakt. De individuele rapportages worden vervangen voor dashboards. Deze dashboards zijn te vinden in de databank op Bibliotheekinzicht. Individuele rapportages en infographics van voor 2020 vraag je op via de helpdesk. Mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl en vermeld daarin van welk onderzoek en welk jaartal je de individuele rapportage en/of infographic wilt ontvangen.

De naam van de bibliotheekorganisatie die getoond wordt in de vragenlijst, het dashboard en/of de infographic klopt niet, wat moet ik doen?

Stuur een mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl en geef hierin aan wat de juiste naamgeving is.

Meer weten?

Mail dan naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl of bel naar 020-5207145.