Databank

De ruwe data die ten grondslag liggen aan de artikelen van Bibliotheekinzicht zijn op deze pagina beschikbaar gesteld. Onderzoeksgegevens met betrekking tot het openbare bibliotheekstelsel zijn visueel weergegeven en het is mogelijk om de ruwe data in te zien, te analyseren en te downloaden.
Inhoudsblok

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit houdt in dat de gegevens die de KB verzamelt in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob en rondom andere thema's in principe openbaar zijn. Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, omwille van privacybescherming.

In de dashboards kun je zelf aan de slag met de data van de Bibliotheekmonitor, Outputregistratietool en Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden. Bekijk, filter en vergelijk!

Dashboards

Afbeelding
Man kijkt naar grafieken
Dashboard Bibliotheekstatistiek (Gegevenslevering Wsob)
Afbeelding
Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie
Afbeelding
Dames achter computer
Samenwerking bibliotheken en Belastingdienst
Afbeelding
Afbeelding basisvaardigheden voor volwassenen
Basisvaardigheden voor volwassenen
Afbeelding
Meisje leest boek in stoel
Samenwerking primair onderwijs
Afbeelding
VO
Samenwerking voortgezet onderwijs
Afbeelding
Bibliotheekleden in bibliotheek
Dashboard bibliotheekleden
Afbeelding
IDO Oegstgeest
Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)
Afbeelding
Persoon zit op een stoel en leest een boek in een bibliotheek tussen de boekenkasten.
Dashboard Fysieke collectie
Afbeelding
Illustratieve afbeelding van boekenkasten
Dashboard Anderstalige collectie
Afbeelding
Impact
Dashboard Impactmonitor 2019-2022