Onderzoek
Logo
Afbeelding

Databank

In de databank van Bibliotheekinzicht wordt de ruwe data die ten grondslag ligt aan veel van de onderzoeksartikelen en dossiers beschikbaar gesteld. Onderzoeksgegevens met betrekking tot het openbare bibliotheekstelsel worden in diverse dashboards visueel weergegeven. Hierin is het mogelijk om de ruwe data in te zien, te analyseren en de bijbehorende datasets te downloaden.
Inhoudsblokken

De databank biedt bibliotheken en beleidsmakers de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met de data uit de Gegevenslevering Wsob, data rondom voor- en vroegschoolse educatie in de bibliotheek en de samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs. De komende maanden wordt er meer onderzoeksdata over de dienstverlening van de bibliotheken aan de databank toegevoegd.

Man leest rapport op tablet