Logo
Afbeelding
Digitale samenleving

Datalandschap

De belangstelling voor data-geïnformeerd werken is groot. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Waar begin je? En hoe zorg je ervoor dat je niet kopje onder gaat in de zee aan data?
Inhoudsblokken
Body

Landelijke instrumenten

De belangstelling voor data-geïnformeerd werken is groot. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Waar begin je? En hoe zorg je ervoor dat je niet kopje onder gaat in de zee aan data? In workshops 2 en 3 van Haal meer uit data stonden deze vragen centraal. We zijn van start gegaan met de beschikbare landelijke, provinciale en lokale data. Voordat je met de data aan de slag kunt gaan, moet je immers weten welke data er bij welke bronnen beschikbaar is. In de volgende online demo’s worden een aantal landelijke instrumenten toegelicht:

Lokale data

De bibliotheken die deelnemen aan Haal meer uit data hebben vervolgens het datalandschap van de eigen organisatie in kaart gebracht. Hiervoor kregen zij het volgende huiswerk mee:

Beantwoord de onderstaande vragen en vul deze gegevens in de matrix in. Ga hiervoor ook het gesprek aan met je collega’s die bij deze verschillende databronnen betrokken zijn, zoals marketeers, collectioneurs en ict’ers. Vraag ook aan hen hoe zij de data gebruiken en zouden willen gebruiken, aan wie zij rapporteren en wat diegene er vervolgens mee doet. Zo wordt de matrix uiteindelijk breder dan alleen jouw eigen perspectief en biedt deze inzicht in het perspectief van heel de organisatie.

  • Welke databronnen zijn er?
  • Welk type data wordt hierin verzameld en opgeslagen?
  • Wordt data daaruit gebruikt? Zo ja, hoe en waarvoor?
  • Waarvoor zou je de data nog meer willen en kunnen gebruiken?
  • Wat zijn cruciale gegevens die je hieruit in een dashboard of rapport wilt opnemen?

Analyse

Uit de lokale inventarisaties heeft het projectteam van de KB onderstaand datalandschap gedestilleerd. Hierin zijn de data, bronnen, toepassingen en doelen vertegenwoordigd die voorkwamen in het landschap van de meeste organisaties.

Afbeelding
Afbeelding
HAMUD datalandschap