Digitale geletterdheid in de openbare bibliotheek

De mogelijkheid om met ICT om te gaan is een steeds belangrijkere voorwaarde geworden voor burgers om deel te nemen aan de digitale samenleving. Overheden verwachten steeds vaker dat mensen online communiceren. Naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders hebben echter een gebrek aan digitale geletterdheid. Om hierin verandering te brengen, hebben de KB en acht overheidsorganisaties - de Manifestgroep - het programma Digitale inclusie, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen geïnitieerd.
Inhoudsblok

In dit project zullen onderzoekers een lijst met aanbevelingen opstellen die concrete richtlijnen biedt voor het bibliotheekpersoneel. Ook maken zij een digitale conceptkaart  van de vaardigheden, kennis en competenties die digitale analfabeten in hun dagelijks leven als het meest urgent en nuttig ervaren.

Digitale inclusie, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen is een door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) gefinancierd programma rondom digitale inclusie. Hierbij zijn twee wetenschappers van het Centre for BOLD Cities betrokken, een samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam rondom big, open and linked data. Binnen dit programma werken deze onderzoekers niet alleen samen met andere academici, maar ook met burgers en andere belangstellenden.