Onderzoek
Logo
Afbeelding

Impactmonitor

De Impactmonitor biedt een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.
Inhoudsblokken

Hoe werkt het?

Afbeelding
Stap 1
Selecteer een cursus
Als je inlogt, kom je in de beheerportal. Hier kun je aangeven van welke cursus je de effecten wilt meten. Je kunt het hele jaar door onderzoek doen naar verschillende cursussen en cursusrondes.
Afbeelding
Stap 2
Leg de vragenlijst voor
In de portal kun je cursisten toevoegen. Middels een weblink of PDF kun je aan hen de vragenlijst voorleggen. Dat kan digitaal, maar ook in print. Met de vragenlijst wordt gemeten hoe bezoekers de cursus of activiteit hebben ervaren en beoordelen.
Afbeelding
Stap 3
Bekijk de resultaten
Via het rapportagedashboard heb je toegang tot de onderzoeksresultaten van je eigen bibliotheek. Hier kun je zien hoe de bibliotheek scoort. Je kunt de resultaten uitsplitsen naar locatie, meting en meetjaar. Ook kun je ze vergelijken met het landelijke gemiddelde.

Vragenlijsten

De Impactmonitor bevat verschillende modules die bibliotheken kunnen inzetten bij het meten van de effecten van cursussen en taalactiviteiten in de bibliotheek. De eerste drie modules bestaan uit een voor- en een nameting. Bij de module Taal wordt alleen gebruik gemaakt van een (korte) nameting. Je vindt de vragenlijsten hieronder.

Vragenlijsten Impactmonitor

Support