Onderzoek
Logo
Afbeelding

Impactmonitor

De Impactmonitor biedt een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.
Inhoudsblokken

Nieuwe Impactmonitor

De oude Impactmonitor liep op 31 december 2022 af. Omdat de nieuwe monitor nog niet gereed is, werken we voorlopig met een tussenoplossing. We streven ernaar om midden 2023 een nieuwe Impactmonitor te kunnen opleveren. Bekijk het nieuwsbericht voor meer informatie. Heb je nog vragen over de oude Impactmonitor? Neem contact op via impactmonitor@kb.nl.

Afbeelding
Stap 1
Bepaal van welke cursus je de impact wilt meten
Geef elke cursus waarvan je de impact wilt meten een code die bestaat uit de bibliotheekvestiging, de naam van de cursus en de startdatum. Bijvoorbeeld: CentrumKlik&Tik3jan. In de vragenlijst voor de cursisten dient deze code ingevuld te worden. Dit is nodig om achteraf de resultaten aan de juiste cursus en bibliotheek te koppelen.
Afbeelding
Stap 2
Registreer de cursus
Elke cursus waarvan de effecten gemeten worden dient te worden geregistreerd. Dit doe je in het online formulier. Zorg dat de eerder genoemde code die je aan de cursus toekent gelijk is voor zowel dit formulier als de code die cursisten gebruiken in hun vragenlijst. Verder vragen we in dit formulier onder andere naar het aantal cursisten dat deelnam en de inhoud van de cursus.
Afbeelding
Stap 3
Zorg dat de vragenlijst wordt ingevuld
Middels een weblink of PDF kun je aan de cursisten de vragenlijst voorleggen. Dat kan digitaal, maar ook in print. Met de vragenlijst wordt gemeten hoe bezoekers de cursus of activiteit hebben ervaren en beoordelen. Het makkelijkste is dat de cursisten tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus ter plekke de vragenlijst invullen.

Hoe werkt het?

In de tussenoplossing is het niet nodig om een account aan te maken. De vragenlijsten die bij de modules horen, kunnen worden ingevuld via een algemene link, die voor alle bibliotheken gelijk is.

In de tussenoplossing van de Impactmonitor werken we alleen met een 1-meting. De cursisten hoeven dus maar één vragenlijst in te vullen. Dit doen zij idealiter tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus.

De vragenlijsten zijn online in te vullen. Omdat niet alle cursisten digitaalvaardig genoeg zijn om een online vragenlijst in te vullen, stellen we ook schriftelijke vragenlijsten beschikbaar. De schriftelijk afgenomen vragenlijsten dienen door een medewerker of vrijwilliger van de bibliotheek zelf ingevoerd te worden in de online vragenlijst. Het is in de tussenoplossing helaas niet mogelijk om de schriftelijke vragenlijsten naar ons op te sturen.

Vragenlijsten

De Impactmonitor bevat verschillende modules die bibliotheken kunnen inzetten bij het meten van de effecten van cursussen en taalactiviteiten in de bibliotheek. Je vindt de vragenlijsten hieronder.

Vragenlijsten Impactmonitor