Logo
Afbeelding

Impacttoolkit

De theorie, modellen, en praktische instrumenten die worden aangeboden in de leergang Impactmanagement, vormen de basis voor een digitale Impact-toolkit die in 2020 wordt ontwikkeld. De ontwikkeling en ordening van content in de toolkit wordt sluit aan bij de fasen en stappen uit het impactmanagementmodel voor de bibliotheeksector. Bij elke fase wordt een toelichting gegeven op de stappen die centraal staan en worden instructies, voorbeelden en werbladen gepresenteerd om zelf met deze stappen aan de slag te gaan.
Inhoudsblokken
Afbeelding