Onderzoek
Logo
Afbeelding
Educatie pictogram

Leergang Impactmanagement

Om bibliotheken te helpen meer impactgericht te werken en communiceren, bood de KB in 2020 speciaal voor bibliotheekprofessionals de leergang Impactmanagement aan. In de leergang leerden deelnemers de rol en betekenis van de bibliotheek helder te definiëren, onderbouwen met data en communiceren richting stakeholders.
Inhoudsblokken

Impactmanagement

Impactmanagement is een breed proces, waarin niet het meten maar het maximaliseren van impact het belangrijkste doel is. In de leergang bespraken we hoe onderzoek ingezet kan worden om impact te vergroten. Deelnemers leerden impactdoelen te formuleren en meetbaar te maken en resultaten om te zetten in concrete verbeteracties. Daarnaast zijn handvatten aangereikt voor verschillende manieren van rapporteren en communiceren en leren deelnemers hoe zij een impactcultuur binnen hun bibliotheek creëren.

Het programma

In de leergang wisselden theorie, inspiratie en praktijk elkaar af. Elke cursist ging met een eigen casus aan de slag en bracht zo het geleerde meteen in praktijk. De leergang werd verzorgd door trainers van Sinzer, een adviesbureau en koploper op het gebied van impactmanagement. Ook waren er bijdragen van gastsprekers uit binnen- en buitenland.

Vervolg

De KB blijft doorgaan met het ondersteunen van bibliotheekprofessionals op het gebied van impact. Zo wordt begin 2023 een vervolgcursus gegeven waarin deelnemers leren hoe ze binnen hun eigen organisatie impact verder kunnen brengen. Daarnaast biedt de impactcommunity allerlei korte workshops en lezingen aan. Verder is er binnen de community ruimte om ervaringen uit te wisselen en worden er intervisie sessies aangeboden. Medio 2023 zal er ook een e-learning komen waarin bibliotheekmedewerkers snel de basis van impactdenken eigen kunnen maken.