Logo
Afbeelding

Informatiefunctie

Binnen deze lijn onderzoeken we de gevolgen van digitalisering en dataficatie voor de informatiefunctie van de bibliotheek. In de digitale informatiesamenleving is het voor veel mensen lastig om relevante en betrouwbare informatie te vinden. Niet iedereen beheerst de vaardigheden om door het informatielandschap te navigeren, feiten te checken en kritisch te zijn op desinformatie. Hoe verandert de gidsrol van bibliotheken in een tijd van nepnieuws, filterbubbels en surveillance?