Logo
Afbeelding

Klantsegmentatie

De gemiddelde bezoeker van de bibliotheek is vrouw, jong en hoogopgeleid en komt vooral naar de bibliotheek om boeken te lenen. Met de transitie van uitleenbibliotheek naar maatschappelijke bibliotheek is niet alleen een verschuiving in aanbod, maar ook in doelgroep te verwachten. Om te kunnen inspelen op de diversiteit aan en veranderlijkheid van (potentiële) klantvoorkeuren, is inzicht in de achtergrond, wensen en behoeften van de doelgroep noodzakelijk. Hoe meer een bibliotheek van haar doelgroep weet, hoe beter de bibliotheek de inwoners van haar werkgebied kan vinden, boeien, activeren en binden.
Inhoudsblokken
Afbeelding
Logo Whize
Whize (voorheen Mosaic)
Om het werkgebied van de bibliotheek in kaart te brengen, is de klantsegmentatietool Whize (voorheen Mosaic) voor 2019 en 2020 landelijk beschikbaar gesteld door de KB en de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN).
Afbeelding
CBS
Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden
In november 2020 zijn de KB en het CBS gestart met het project Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden. Hierdoor kunnen bibliotheken meer te weten komen over leden en niet-leden in hun werkgebied.