Logo
Afbeelding

Klantsegmentatie

De gemiddelde bezoeker van de bibliotheek is vrouw, jong en hoogopgeleid en komt vooral naar de bibliotheek om boeken te lenen. Met de transitie van uitleenbibliotheek naar maatschappelijke bibliotheek is niet alleen een verschuiving in aanbod, maar ook in doelgroep te verwachten. Om te kunnen inspelen op de diversiteit aan en veranderlijkheid van (potentiële) klantvoorkeuren, is inzicht in de achtergrond, wensen en behoeften van de doelgroep noodzakelijk. Hoe meer een bibliotheek van haar doelgroep weet, hoe beter de bibliotheek de inwoners van haar werkgebied kan vinden, boeien, activeren en binden.
Inhoudsblokken

Whize (voorheen Mosaic)

Body

Om het werkgebied van de bibliotheek in kaart te brengen, is de klantsegmentatietool Whize (voorheen Mosaic) voor 2019 en 2020 landelijk beschikbaar gesteld door de KB en de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). In deze tool zijn alle huishoudens van Nederland gegroepeerd naar klantsegmenten, op basis van gemeenschappelijk kenmerken, voorkeuren en gedrag. Deze kennis kan bibliotheken ondersteunen om meer klantgericht te werken en programmeren.

Tot eind 2020 kunnen alle bibliotheken nog gebruikmaken van deze segmentatietool. Zo kan Whize helpen bepalen op welke doelgroep(en) een bibliotheek focust, hoe de dienstverlening hierop kan worden ingericht en welke communicatiekanalen hiervoor het beste kunnen worden ingezet.