Onderzoek
Logo
Afbeelding

Meer bronnen

Ook de partners van de KB zitten niet stil op het gebied van onderzoek. De volgende bronnen bundelen interessante onderzoeken rondom lezen, bibliotheken en de cultuursector.
Inhoudsblokken

Leesmonitor

De Leesmonitor vertaalt onderzoeken over lezen, leesbevordering en literatuureducatie naar een breder publiek. Aan de hand van zeven thema’s komen de belangrijkste aandachtsgebieden binnen leesbevordering en literatuureducatie aan bod: cultuur, gedrag, motivatie, vaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering. De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Op de Leesmonitor bundelt Stichting Lezen relevante onderzoekskennis om een representatief beeld te schetsen voor Nederlandse kinderen en volwassenen. Deze kennis is afkomstig uit publicaties van Stichting Lezen, maar ook van onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, universiteiten, wetenschappelijke tijdschriften en andere instanties uit het veld die onderzoek initiëren, zoals de KB.

KVB Boekwerk

Als kennis- en innovatieplatform voor de boekensector verbindt KVB Boekwerk data, inzichten en spelers in de sector. KVB Boekwerk biedt inzicht in de boekensector vanuit economisch, cultureel en maatschappelijk perspectief. Met de Monitor analyseert KVB Boekwerk twee keer per jaar de sector: van makers tot uitgevers en van verkopers tot consumenten. Daarnaast publiceert KVB Boekwerk vier keer per jaar onderzoeken naar consumentengedrag rondom het lezen, kopen en lenen van boeken, dat in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak wordt uitgevoerd.

Boekmanstichting

De Boekmanstichting is een onafhankelijk kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Zij verzamelt, analyseert en verspreidt data en informatie over de cultuursector. Ook stimuleert en faciliteert zij het gefundeerde cultuurdebat. De Boekmanstichting onderzoekt trends en ontwikkelingen in de cultuursector en het cultuurbeleid. Daarbij wordt ernaar gestreefd kennis van het culturele veld zoveel mogelijk te vergroten en te verspreiden. Dit gebeurt onder meer in het tijdschrift Boekman, in zelfstandige publicaties en tijdens bijeenkomsten. Zo publiceert de Boekmanstichting onder andere De Cultuurindex Nederland, waarin een reflectie op de staat van de Nederlandse cultuursector wordt geboden.