Onderzoek
Logo
Afbeelding

Meer bronnen

Op deze pagina vind je andere bronnen van onze partners die interessante onderzoeken rondom lezen, bibliotheken en de cultuursector bundelen. Ook kun je onderaan deze pagina webinars terugvinden waarmee de KB haar kennis de afgelopen jaren heeft gedeeld.
Inhoudsblokken

Onderzoeken rondom lezen, bibliotheken en de cultuursector

Leesmonitor

De Leesmonitor bundelt en vertaalt onderzoeken over lezen, leesbevordering en literatuureducatie naar een breder publiek. Aan de hand van zeven thema’s komen de belangrijkste aandachtsgebieden binnen leesbevordering en literatuureducatie aan bod: leescultuur, leesgedrag, leesmotivatie, leesvaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering. De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

KVB Boekwerk

Kennis- en innovatieplatform KVB Boekwerk biedt inzicht in de boekensector met verschillende monitoren over de markt, makers, uitgevers, boekverkopers en lezers. Ook doet en initieert KVB Boekwerk onderzoek naar innovatie in het boekenvak, en publiceert het vier keer per jaar consumentenonderzoeken rondom het lenen, kopen en lenen van boeken, die in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak worden uitgevoerd. 

Boekmanstichting

De Boekmanstichting is het onafhankelijk kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. De Boekmanstichting publiceert onder andere de Cultuurmonitor, waarin data en kennis over de cultuursector (en daarbinnen de letterensector) samenkomen. Ook organiseert de Boekmanstichting geregeld activiteiten, publiceert ze kwartaaltijdschrift Boekman, en zijn via de online kennisbank ruim 85 duizend publicaties over de cultuursector te raadplegen. 

Webinars

2023

Afbeelding
21 november: Aanleveren Wsob-gegevens in G!DS
Dit webinar ging over de Wsob-gegevens die bibliotheken via G!DS aanleveren.

2022

Afbeelding
Webinar Aanleveren Wsob-gegevens in G!DS (6 december 2022)
6 december: Aanleveren Wsob-gegevens in G!DS
Dit webinar ging over de Wsob-gegevens die bibliotheken via G!DS aanleveren.

2021

Afbeelding
Webinar Aanleveren Wsob-gegevens in G!DS (29 november 2021)
29 november: Aanleveren Wsob-gegevens in G!DS
Dit webinar ging over de Wsob-gegevens die bibliotheken via G!DS aanleveren.
Afbeelding
Webinar Resultaten Bibliotheekstatistiek 2020 (21 juli 2021)
21 juli: Resultaten Bibliotheekstatistiek 2020
In dit webinar werden de resultaten van de Gegevenslevering Wsob over 2020 gedeeld.
Afbeelding
Webinar Aan de slag met de Impactmonitor in 2021 (16 maart 2021)
16 maart: Aan de slag met de Impactmonitor in 2021
In dit webinar werden bibliotheken meegenomen in het gebruik van de Impactmonitor in 2021.
Afbeelding
Webinar Aan de slag met de vragenlijsten voor de Wsob 2020 (22 februari 2020)
22 februari: Aan de slag met de vragenlijsten voor de Wsob 2020
In dit webinar werden bibliotheken meegenomen in de vragenlijsten van de Gegevenslevering Wsob 2020.
Afbeelding
Nationaal Bibliotheekcongres 2021 (19 januari 2021)
19 januari: Nationaal Bibliotheekcongres 2021
Van het Nationaal Bibliotheekcongres 2021 zijn drie sessies terug te kijken.

2020

Afbeelding
Webinar Resultaten Bibliotheekstatistiek 2019 (23 november 2020)
23 november: Resultaten Bibliotheekstatistiek 2019
In dit webinar werden de resultaten van de Gegevenslevering Wsob over 2019 gedeeld.
Afbeelding
Webinar De Bibliotheek als publieke ruimte (13 november 2020)
13 november: De bibliotheek als publieke ruimte
In dit webinar presenteerde Sjoerd Hekman zijn afstudeeronderzoek naar de bibliotheek als publieke ruimte.
Afbeelding
Webinar Monitoring Digitale Inclusie (26 oktober 2020)
26 oktober: Monitoring Digitale Inclusie
Dit webinar ging in op de ontwikkelingen rond de Outputregistratietool, die in 2020 werd gelanceerd.
Afbeelding
Webinar Demo Bibliotheekmonitor (22 juni 2020)
22 juni: Demo Bibliotheekmonitor
Tijdens dit webinar werd de nieuwe Bibliotheekmonitor gedemonstreerd en werd de werkwijze toegelicht.