Logo
Afbeelding

Meer bronnen

Op deze pagina vind je andere bronnen van onze partners die interessante onderzoeken rondom lezen, bibliotheken en de cultuursector bundelen. Ook kun je onderaan deze pagina webinars terugvinden waarmee de KB haar kennis de afgelopen jaren heeft gedeeld.
Inhoudsblokken

Onderzoeken rondom lezen, bibliotheken en de cultuursector

Leesmonitor

De Leesmonitor bundelt en vertaalt onderzoeken over lezen, leesbevordering en literatuureducatie naar een breder publiek. Aan de hand van zeven thema‚Äôs komen de belangrijkste aandachtsgebieden binnen leesbevordering en literatuureducatie aan bod: leescultuur, leesgedrag, leesmotivatie, leesvaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering. De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

KVB Boekwerk

Kennis- en innovatieplatform KVB Boekwerk biedt inzicht in de boekensector met verschillende monitoren over de markt, makers, uitgevers, boekverkopers en lezers. Ook doet en initieert KVB Boekwerk onderzoek naar innovatie in het boekenvak, en publiceert het vier keer per jaar consumentenonderzoeken rondom het lenen, kopen en lenen van boeken, die in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak worden uitgevoerd. 

Boekmanstichting

De Boekmanstichting is het onafhankelijk kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. De Boekmanstichting publiceert onder andere de Cultuurmonitor, waarin data en kennis over de cultuursector (en daarbinnen de letterensector) samenkomen. Ook organiseert de Boekmanstichting geregeld activiteiten, publiceert ze kwartaaltijdschrift Boekman, en zijn via de online kennisbank ruim 85 duizend publicaties over de cultuursector te raadplegen. 

Webinars

Recente webinars over de Bibliotheekmonitor zijn terug te kijken op de pagina 'Webinars Bibliotheekmonitor'. Oudere webinars zijn ook terug te vinden via de YouTube-kanalen van Bnetwerk en de KB.