Logo
Afbeelding

Monitor BoekStart

De Monitor BoekStart in de kinderopvang brengt het leesklimaat in de kinderopvang in kaart. Met deze monitor ontstaat een helder beeld van de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerkers rondom leesbevordering. Daarnaast levert de Monitor informatie over de wijze waarop kinderopvangorganisaties BoekStart in de kinderopvang in hun beleid en organisatie verankeren.
Inhoudsblokken

Vragenlijsten

De Monitor BoekStart in de kinderopvang bestaat uit online vragenlijsten voor pedagogisch medewerkers, voorleescoördinatoren en/of locatiemanagers en voor de betrokken bibliotheekmedewerkers (de BoekStartcoördinator, de educatief medewerker of de voorleesconsulent). In opdracht van BoekStart verzamelt marktonderzoeksbureau DESAN Research Solutions zo jaarlijks gegevens over:

  • De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers;
  • De wijze waarop - in samenwerking met de bibliotheek - een aantrekkelijke leesplek wordt gecreëerd;
  • De wijze waarop - in samenwerking met de bibliotheek - een startcollectie geschikte boekjes wordt opgebouwd;
  • De wijze waarop voorlezen een plek krijgt in de kinderopvang, bijvoorbeeld door het opnemen van een leesplan in het beleid;
  • Het leesbevorderingsnetwerk: de samenwerking met partners, zoals de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Resultaten

DESAN Research Solutions analyseert de ontwikkelingen over meerdere meetjaren, verschillen tussen soorten instellingen en de verbanden tussen data van bibliotheekmedewerkers, voorleescoördinatoren en/of locatiemanagers en pedagogisch medewerkers. Deze resultaten worden gepresenteerd in een landelijke rapportage.

Naast deze landelijke rapportages worden ook per kinderopvanglocatie, bibliotheek en gemeente rapportages opgeleverd. Ook is het mogelijk om rapportages op maat te maken. Op basis van deze rapportage kunnen bibliotheek en kinderopvang de samenwerking evalueren, optimaliseren en verantwoorden aan ouders en subsidiegevers.