Onderzoek
Logo
Afbeelding

Monitor de Bibliotheek op school

De Monitor de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking tussen scholen en bibliotheken in kaart. Met deze monitor ontstaat een helder beeld van de voortgang in de leesbevordering en informatievaardigheden bij leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders.
Inhoudsblokken

Vragenlijsten

De Monitor de Bibliotheek op school bestaat uit online vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en voor leesconsulenten van de bibliotheek. In opdracht van Kunst van Lezen (Stichting Lezen/KB) verzamelt marktonderzoeksbureau DESAN Research Solutions zo jaarlijks gegevens over:

Infographic
  • het leen- en leesgedrag van leerlingen
  • de leesmotivatie van leerlingen
  • de informatievaardigheden van leerlingen
  • het leesbevorderende gedrag van leerkrachten/docenten
  • onderwijs in informatievaardigheden

Resultaten

DESAN Research Solutions analyseert de ontwikkelingen over meerdere meetjaren, verschillen tussen groepen leerlingen en verbanden tussen data van leesconsulenten en leerkrachten. Deze resultaten worden gepresenteerd in landelijke rapportages:

Naast deze landelijke rapportages worden ook per school, bibliotheek en gemeente rapportages opgeleverd. Ook is het mogelijk om rapportages op maat te maken. Op basis van deze rapportages kunnen bibliotheken en scholen doelen voor het volgende schooljaar opstellen en de werkwijzen voor het volgende schooljaar afstemmen en aanscherpen.