Logo
Afbeelding
Radar

Onderzoeksupdates

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Hieronder vind je alle edities, inclusief de belangrijkste onderwerpen.
Inhoudsblokken

2024

Januari | Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs, vernieuwd Bibliotheekinzicht, start gegevenslevering WSOB, vernieuwde impactmetingen, de boekenmarkt in 2023

2023

December | Klantreis leners, Locatiegegevens G!DS en gegevenslevering Wsob, LeesEvolutie, PISA-2022, Onderzoek mystery guests, Monitors Digitale Geletterdheid 2023, toegang digitale dienstverlening

November | Bijgewerkt IDO-dashboard, Aankondiging gegevenslevering Wsob, Arbeidsmarktanalyse, De bibliotheek nu en in de toekomst, Mediawijsheid, Digitale inclusie, Duurzame verankering Bibliotheek op school

Oktober | Resultaten Basisvaardigheden voor volwassenen 2022, Vernieuwde impactmetingen, Dashboard Impactmonitor gelanceerd, Controleer bibliotheeklocaties in G!DS, Oproep feedback gegevenslevering Wsob, Citizen Science Hub in de bibliotheek, Een nieuwe kijk op de bibliotheekervaring, Onderzoek naar minibibliotheken, Vertaalde boeken op leeslijst scholen, Bewustzijn online veiligheid 

September | Dashboard Bibliotheekleden, Vernieuwde impactmetingen, DigiQ, Kenniscloud voor burgerwetenschap, Leeswereld van jongeren, Monitor Collectie Noord- en Zuid-Holland 2023, Gebruik Digitale Overheid, Zorgen om desinformatie, Trendonderzoek Stress en lezen

Augustus | Resultaten Wsob Gegevenslevering 2022, Nieuwe cijfers IDO-dashboard, Onderzoeken samenwerking met voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, Aan de slag met impact, Samenwerking gemeenten en bibliotheken rondom IDO's, Resultaten eerste aanvraagronde SPUK-Regeling

Juni/juli | Aankondiging publicatie Wsob Gegevenslevering 2022, SMILES, Aankondiging onderzoeken voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, Onderzoeksronde 2023 van het Expertisepunt Basisvaardigheden

Mei | Samenwerking met het Primair onderwijs 2021-2022, Dashboard fysieke collectie, Denk mee over de integratie van de bibliotheekmonitor, impactmonitor en outputregistratietool, Luister naar de BOLDcast

April | Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid, Samenwerking met het Voortgezet onderwijs en Basisvaardigheden voor volwassenen

Maart | Bibliotheekmonitor Voorschoolse Educatie, Gegevenslevering Wsob Financieel 2022 en Nieuwswijsheid tegen desinformatie

Februari  | Publicatie Belastingdienst, dashboard anderstalige collectie en KB Onderzoeksagenda 

Januari | Verslag tweede Designdag Cockpit, start Wsob gegevenslevering en MAKERLAB publicatie

2022

Januari | Dashboard Poëzie, gecombineerde instellingen en themameting Digitaal burgerschap
Februari | RETINA, IDO's en diversiteit
Maart | Primair en voortgezet onderwijs, Iene Miene Media en BiebPanel
April | Leesopvoeders, online programmeren en gecijferdheid
Mei | Designdag Cockpit, Taalhuizen en Masterplan basisvaardigheden
Juni | Onderzoeken naar onderwijs, veranderd leesgedrag en diversiteit op schoolbibliotheken
Juli | Dossier Bibliotheekstatistiek, digitaal burgerschap en Belastingdienst
September | Basisvaardigheden, Designdag Cockpit en effecten van BoekStart
November | Integratie monitoringtools, symposium STOF en anderstalig lezen
December | Internationaal collectiedashboard, tussenoplossing Impactmonitor en het boek als cadeau

2021

Januari | Digitaal burgerschap, Nationale Bibliotheekcongres en Cultuurmonitor
Februari | Bijzondere bibliotheken, Impactmonitor en handboek digitale geletterdheid
Maart | Digivaardigheidscursussen, themametingen en Nederland Leest
April | SMILES, basisvaardigheden en de leescultuur van jongeren
Mei | Readification, arbeidsmarktanalyse en leesmotivatie
Juni | Anderhalvemeterbibliotheek, IDO-registratietool en digitale inclusie
Juli | Dossier Bibliotheekstatistiek, onderwijsonderzoeken en Monitor Digitale Overheid
Augustus | Informatiefunctie, Belastingdienst en duurzame inzetbaarheid
September | MAKERLAB, Cockpit en Ouderen in de Wijk
Oktober | Digitale lezers, impactcommunity en jongeren als vrijwilliger
November | Onderzoeksgroep AI, Digitale Inclusie en Monitors Digitale Geletterdheid
December | Jaaroverzicht

2020

Mei | Basisschool, CrisisBieb en schrijfplatforms
Juni | De bibliotheek in coronatijd, Belastingdienst en klassieke bibliotheekkennis
Juli | Certificering, demo Bibliotheekmonitor en digitale literatuur
Augustus | Nepnieuws als virus, Kenniscoalitie en Taal voor het Leven
September | Basisvaardigheden, Haal meer uit data en vrijwilligers
Oktober | Beleidshistorie, Webinar Digitale Inclusie en PISA-onderzoek
November | Dossier Bibliotheekstatistiek, makerplaatsen en Uitgeversmonitor
December | Jaaroverzicht