Onderzoek
Logo
Afbeelding
Radar

Onderzoeksupdates

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Hieronder vind je alle edities, inclusief de belangrijkste onderwerpen.
Inhoudsblokken

2023

Januari | Verslag tweede Designdag Cockpit, start Wsob gegevenslevering en MAKERLAB publicatie

2022

Januari | Dashboard Poëzie, gecombineerde instellingen en themameting Digitaal burgerschap
Februari | RETINA, IDO's en diversiteit
Maart | Primair en voortgezet onderwijs, Iene Miene Media en BiebPanel
April | Leesopvoeders, online programmeren en gecijferdheid
Mei | Designdag Cockpit, Taalhuizen en Masterplan basisvaardigheden
Juni | Onderzoeken naar onderwijs, veranderd leesgedrag en diversiteit op schoolbibliotheken
Juli | Dossier Bibliotheekstatistiek, digitaal burgerschap en Belastingdienst
September | Basisvaardigheden, Designdag Cockpit en effecten van BoekStart
November | Integratie monitoringtools, symposium STOF en anderstalig lezen
December | Internationaal collectiedashboard, tussenoplossing Impactmonitor en het boek als cadeau

2021

Januari | Digitaal burgerschap, Nationale Bibliotheekcongres en Cultuurmonitor
Februari | Bijzondere bibliotheken, Impactmonitor en handboek digitale geletterdheid
Maart | Digivaardigheidscursussen, themametingen en Nederland Leest
April | SMILES, basisvaardigheden en de leescultuur van jongeren
Mei | Readification, arbeidsmarktanalyse en leesmotivatie
Juni | Anderhalvemeterbibliotheek, IDO-registratietool en digitale inclusie
Juli | Dossier Bibliotheekstatistiek, onderwijsonderzoeken en Monitor Digitale Overheid
Augustus | Informatiefunctie, Belastingdienst en duurzame inzetbaarheid
September | MAKERLAB, Cockpit en Ouderen in de Wijk
Oktober | Digitale lezers, impactcommunity en jongeren als vrijwilliger
November | Onderzoeksgroep AI, Digitale Inclusie en Monitors Digitale Geletterdheid
December | Jaaroverzicht

2020

Mei | Basisschool, CrisisBieb en schrijfplatforms
Juni | De bibliotheek in coronatijd, Belastingdienst en klassieke bibliotheekkennis
Juli | Certificering, demo Bibliotheekmonitor en digitale literatuur
Augustus | Nepnieuws als virus, Kenniscoalitie en Taal voor het Leven
September | Basisvaardigheden, Haal meer uit data en vrijwilligers
Oktober | Beleidshistorie, Webinar Digitale Inclusie en PISA-onderzoek
November | Dossier Bibliotheekstatistiek, makerplaatsen en Uitgeversmonitor
December | Jaaroverzicht